Category

Anleggsarbeide

Sesongbelysning på Løkka

By | Anleggsarbeide

Dette prosjektet ble vist frem før sommeren for innspill, nå er planene klare.

Løkka Gårdeierforening inviterer:

Dato: 19 september
Tid: 09:00
Sted: kommer
Påmelding sendes: rebekka@crossinglines.no

Løkka Gårdeierforening har, i samarbeid med Grünerløkka Kultur- og Næringsforening og Bydel Grünerløkka, bestilt områdeanalyse med tilhørende konsept for sesongbelysning på Grünerløkka, nærmere bestemt for følgende områder: Thorvald Meyers gate og Markveien med tilhørende sidegater, Vulkan og Brenneriveien.

Zenisk v /Kristin Bredal har nå levert et godt stykke arbeid og en gjennomarbeidet rapport som vi ønsker å presentere for dere!

Oppdraget var «Analyse og beskrivelse av områdenes unike identitet, samt utvikling av individuelt tilpassede sesonbelysningskonsept som gjenspeiler og underbygger disse». Målet er at vi i 2018 får på plass julebelysning i Markveien, nedre del. Vi er i dialog med leverandør og vil ta direkte kontakt med dere som er gårdeiere her like etter dette møtet.

Ønsker for utforming av konsept:

1. Anvendbart gjennom hele mørketiden, med spesielle julete effekter i desember.

2. Mulighet for å bygge lag på lag, avhengig av tilgang på ressurser og interesse.

3. Praktisk gjennomførbart mht etablering og rigging.

Rapporten ligger her for gjennomlesing i forkant og blir presentert av Kristin Bredal denne dagen.

Varelevering i Thv. Meyers gate

By | Anleggsarbeide

Viktig informasjon til alle næringsdrivende i Thorvald Meyers gate:

I Desember er det oppstart for gravingen i Thv. Meyers gate. Detaljregulering er vedtatt, og nå vil kontrakt med entreprenør bli signert ganske raskt. Bymiljøetaten har derfor et sterkt behov for å samle inn mer detaljert informasjon en de har fått tidligere, og ber gjennom Visitløkka alle som har vareleveringsbehov i Thorvald Meyers gate, fra nr. 23 til 80 – i sidegater og på gatehjørner i umiddelbar nærhet til Thv. Meyers gate, om å registrere dette snarest.

Dette må gjøres for at entreprenør kan lage en fremdriftsplan som tar hensyn til behovene for varelevering, samt få kontaktinfo til stedet om noe uforutsett skulle hende. Graver de i nærheten av deg og du trenger å få varer levert med tralle, så er det fint at det er lagt ut solid underlag å kjøre på.

Det kan være vanskelig å beregne dette nøyaktig, men vi ber alle om å  gi så god informasjon som mulig. Det er du som vil nyte godt av god planlegging.

Skjema har to sider og det er viktig at du krysser av for alle sannsynlige vareleveringsdager, og du bør også legge inn informasjon som kan være viktig på slutten av skjema – f.eks. om du får varer fra sidegater, som kan være stengt i perioder under anleggsfasen. Informasjonen blir sendt over til Bymiljøetaten som vil overbringe dette til entreprenør. Frist er 1. september 2018.