Skip to main content

Sesongbelysning på Løkka

By 13. september 2018Anleggsarbeide

Dette prosjektet ble vist frem før sommeren for innspill, nå er planene klare.

Løkka Gårdeierforening inviterer:

Dato: 19 september
Tid: 09:00
Sted: kommer
Påmelding sendes: rebekka@crossinglines.no

Løkka Gårdeierforening har, i samarbeid med Grünerløkka Kultur- og Næringsforening og Bydel Grünerløkka, bestilt områdeanalyse med tilhørende konsept for sesongbelysning på Grünerløkka, nærmere bestemt for følgende områder: Thorvald Meyers gate og Markveien med tilhørende sidegater, Vulkan og Brenneriveien.

Zenisk v /Kristin Bredal har nå levert et godt stykke arbeid og en gjennomarbeidet rapport som vi ønsker å presentere for dere!

Oppdraget var «Analyse og beskrivelse av områdenes unike identitet, samt utvikling av individuelt tilpassede sesonbelysningskonsept som gjenspeiler og underbygger disse». Målet er at vi i 2018 får på plass julebelysning i Markveien, nedre del. Vi er i dialog med leverandør og vil ta direkte kontakt med dere som er gårdeiere her like etter dette møtet.

Ønsker for utforming av konsept:

1. Anvendbart gjennom hele mørketiden, med spesielle julete effekter i desember.

2. Mulighet for å bygge lag på lag, avhengig av tilgang på ressurser og interesse.

3. Praktisk gjennomførbart mht etablering og rigging.

Rapporten ligger her for gjennomlesing i forkant og blir presentert av Kristin Bredal denne dagen.

Jan Robert Johnsen

Daglig leder, Grünerløkka kultur- og næringsforening