Skip to main content

Varelevering i Thv. Meyers gate

By 17. august 2018november 19th, 2018Anleggsarbeide

Viktig informasjon til alle næringsdrivende i Thorvald Meyers gate:

I Desember er det oppstart for gravingen i Thv. Meyers gate. Detaljregulering er vedtatt, og nå vil kontrakt med entreprenør bli signert ganske raskt. Bymiljøetaten har derfor et sterkt behov for å samle inn mer detaljert informasjon en de har fått tidligere, og ber gjennom Visitløkka alle som har vareleveringsbehov i Thorvald Meyers gate, fra nr. 23 til 80 – i sidegater og på gatehjørner i umiddelbar nærhet til Thv. Meyers gate, om å registrere dette snarest.

Dette må gjøres for at entreprenør kan lage en fremdriftsplan som tar hensyn til behovene for varelevering, samt få kontaktinfo til stedet om noe uforutsett skulle hende. Graver de i nærheten av deg og du trenger å få varer levert med tralle, så er det fint at det er lagt ut solid underlag å kjøre på.

Det kan være vanskelig å beregne dette nøyaktig, men vi ber alle om å  gi så god informasjon som mulig. Det er du som vil nyte godt av god planlegging.

Skjema har to sider og det er viktig at du krysser av for alle sannsynlige vareleveringsdager, og du bør også legge inn informasjon som kan være viktig på slutten av skjema – f.eks. om du får varer fra sidegater, som kan være stengt i perioder under anleggsfasen. Informasjonen blir sendt over til Bymiljøetaten som vil overbringe dette til entreprenør. Frist er 1. september 2018.

Jan Robert Johnsen

Daglig leder, Grünerløkka kultur- og næringsforening