Skip to main content

Om foreningen

Grünerløkka kultur- og næringsforening – Visit Løkka er en non-profit forening som jobber for å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for handel- og kulturaktiviteter på nedre Grünerløkka. Foreningen jobber for økt byliv og at flest mulig mennesker bruker og besøker Grünerløkka. Vi jobber for å på best mulig måte vise frem området i sin helhet gjennom å strategisk og langsiktig utvikle Grünerløkka som destinasjon gjennom merkevaren Visit Løkka i inn- og utland.

Historie

Vi ble etablert sommeren 2017, og har nå over hundre Løkkabedrifter og institusjoner som medlemmer. I 2018 satte vi igang med arrangementet Løkkadagene, som vi har hver vår og høst. Dette er Grünerløkkas egne bydelsdager hvor butikker, serveringssteder, kulturaktører, frivillige organisasjoner og bydelen i fellesskap viser frem alt Løkka har å by på. 

Næringsutvikling

Grünerløkka har et unikt serverings- og handelsliv, fullt av små og uavhengige steder sammen med de mer kjente merkevarene. Dette mangfoldet er viktig å ivareta for å bevare identiteten til området, som vi mener er helt unik. Vi har som mål å gjøre arbeidsdagen litt enklere for våre medlemmer. Vi skal gi relevant informasjon og finne løsninger som kan påvirke driften hos den enkelte. Dette skal virke tidsbesparende og danne grunnlag for bedre beslutninger i hverdagen. Vi skal rådgi våre medlemmer i møte med regelverk, forskrifter, kommunen og etatene i Oslo.

Vi jobber strategisk med markedsføring av Grünerløkka som reisedestinasjon, og har reiselivssamarbeid med Visit Oslo og hoteller. I dag representerer vi butikker, serveringssteder, kultur- og næringsdrivende på Løkka og fungerer som et samlingspunkt for næringen.

Kulturutvikling

Løkka er rik på kulturliv. Noen av de største og viktigste kulturinstitusjonene i Norge finnes her. I bydelen opplever du også kjente festivaler, og sammen med et bredt mangfold av mindre kulturaktører gjør dette Grünerløkka til et spennende område for et mangfold av kulturopplevelser. Noen av landets viktigste utdanningsinstitusjoner for kulturnæringen finnes også her. 

Foreningen har etablert Grünerløkka KulturHUB som er en møteplass for idéutveksling og kompetansedeling for kulturbransjen i området. Her diskuteres kommende aktiviteter og det initieres samarbeidsprosjekter. Vi diskuterer utfordringer, og ser på teknologier og tjenester som kan gjøre hverdagen enklere. Her koordineres også festivaler, markedsdager, og andre større arrangementer.

Byutvikling

Godt samarbeider med Bydel Grünerløkka og andre institusjoner er viktig for å finne gode prosesser og etablere flere lokale møteplasser, tenke nye og modige tanker om byutvikling som ivaretar området på en god og bærekraftig måte. Vi bidrar til samarbeid mellom offentlige- og private aktører og er en aktiv part i prosjekter som har felles interesse våre medlemmer. Vi deltar i nærmiljøprosjekter med Løkka Gårdeierforening, og i internasjonale fellesskap rundt byutvikling.

Vi fremmer høringssvar som ivaretar næringslivets interesser og er en samlet stemme i dialog med lokale politikere og offentlige etater.

Brobygger

GKN er mer enn en tradisjonell handelstandsforening. Vår ambisjon er å være brobyggere mellom innbyggere, kultur, næring og det offentlige, så vi kan tilrettelegge for en spennende utvikling av Grünerløkka. Kunne du tenke deg å bidra til dette arbeidet? Da hører vi gjerne fra deg!

Meld deg på nyhetsbrevet for alle som driver med næring eller kultur på Grünerløkka. Ikke-medlemmer får tilsendt ca. hver 4-5 utgave.

Misjon – hva gjør vi?

Vi skal ta vare på, og utvikle den levende, mangfoldige og kultur­rike bydelen vår.

Visjon – hvorfor gjør vi det?

Det skal være godt å leve, bo, jobbe og drive næring på Løkka.

Verdier – hvordan skal vi gjøre det?

Gjennom å være: Engasjerende    Skapende   Troverdig

Våre formål

Foreningen har som mål å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift og kulturaktiviteter på nedre Grünerløkka. Foreningen skal skape økt kommersiell aktivitet og arbeide for å få flest mulig mennesker til å bruke og besøke Grünerløkka.

Vi skal bidra til å skape en levende, mangfoldig og kulturrik bydel, bidra til at historiske og estetiske hensyn ivaretas, samt bidra til økt kjennskapen til Grünerløkkas unike særpreg, kvaliteter og betydning for Oslo og Norge. Foreningen skal være et sosialt samlingspunkt for medlemmene, hvor de kan møte likesinnede på Grünerløkka, diskutere seg i mellom, og utvikle seg faglig.

Foreningen skal arbeide med prosjekter og tiltak som har felles interesse for området og medlemmene. Foreningen skal opptre samlet overfor og kunne inngå samarbeid med andre organisasjoner. Selskapet kan også delta i andre selskaper med lignende formål og ellers ta på seg nye oppgaver som står i forbindelse med foreningens primære formål.

Foreningen skal markedsføre Grünerløkka som destinasjon, og bidra til å gjøre området attraktivt for nye konsepter og etableringer. Foreningen skal være en samarbeidspartner med offentlige etater og Bydel Grünerløkka for å nå de oppsatte mål.

Foreningen skal være partipolitisk uavhengig.
Foreningen skal ikke ha erverv som formål.

Fakta

Grünerløkka kultur- og næringsforening – Visit Løkka ble startet sommeren 2017 av næringsdrivende entusiaster som så behovet for å samle kultur- og næringslivet på Grünerløkka og utvikle området gjennom å jobbe målrettet sammen.

Navn:

Grünerløkka kultur- og næringsforening

Organisasjonsnummer:

919 434 503

Adresse:

Siebkes gate 3A
0562 OSLO
Epost: post@visitlokka.no

Styret:

Styreleder: Lars Mortensen
Nestleder: Laila Ødegård
Styremedlem: Morgan Staangstad
Styremedlem: Line Størkesen
Styremedlem: Fredrik Falch
Styremedlem: Kia Salling
Vara: Ellen Renberg

Ansatte:

Jan Robert Johnsen, daglig leder
Tlf: 98 26 93 93

Styret i Grünerløkka kultur- og næringsforening

Samarbeidspartner og lokal støttespiller