Grünerløkka kultur- og næringsforening – Visit Løkka er en non-profit forening som jobber for å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for handel- og kulturaktiviteter på nedre Grünerløkka. Foreningen jobber for økt byliv og at flest mulig mennesker bruker og besøker Grünerløkka. Vi jobber for å på best mulig måte vise frem området i sin helhet gjennom å strategisk og langsiktig utvikle Grünerløkka som destinasjon gjennom merkevaren Visit Løkka og #visitløkka i inn- og utland.
Vi ble etablert sommeren 2017, og har nå over hundre Løkkabedrifter og institusjoner som medlemmer. I 2018 satte vi igang med arrangementet Løkkadagene, som vi har hver vår og høst. Dette er Grünerløkkas egne bydelsdager hvor butikker, serveringsteder, kulturaktører, frivillige organisasjoner og bydelen i fellesskap viser frem alt Løkka har å by på.
Strategisk jobber vi med samarbeidspartnere innenfor flere områder, som reiselivssamarbeid, teknologiutvikling, prosjekter med Løkka Gårdeierforening, eller internasjonale samarbeid rundt byutvikling. Vi har etablert KulturHUB Grünerløkka hvor lokale kulturinstitusjoner møtes for å oppdatere hverandre om aktiviteter, og se på forskjellige former for samarbeid og kompetanseoverføring.
Vi samarbeider også med Bydel Grünerløkka og andre institusjoner om å finne gode prosesser for å gi ungdom arbeid, etablere flere lokale møteplasser, og tenke nye og modige tanker. En tverrfaglig satsing fra privat, sosial og offentlig sektor skaper en spennende arena hvor man kan utnytte kompetansen som ligger i bydelen.
Grünerløkka kultur- og næringsforening er mer enn en tradisjonell handelstandsforening. Vår ambisjon er å være brobyggere mellom innbyggere, kultur, næring og bydelsadministasjon, så vi kan tilrettelegge for god tjenesteutvikling og andre tiltak som er positive for Grünerløkka. Kunne du tenke deg å bidra til dette arbeidet? Vi hører gjerne fra deg om du har lyst til å bidra i dette arbeidet.