Skip to main content

Om foreningen

Grünerløkka kultur- og næringsforening – Visit Løkka er en non-profit forening som jobber for å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for handel- og kulturaktiviteter på nedre Grünerløkka. Foreningen jobber for økt byliv og at flest mulig mennesker bruker og besøker Grünerløkka. Vi jobber for å på best mulig måte vise frem området i sin helhet gjennom å strategisk og langsiktig utvikle Grünerløkka som destinasjon gjennom merkevaren Visit Løkka og taggen #visitløkka i inn- og utland.
Vi ble etablert sommeren 2017, og har nå over hundre Løkkabedrifter og institusjoner som medlemmer. I 2018 satte vi igang med arrangementet Løkkadagene, som vi har hver vår og høst. Dette er Grünerløkkas egne bydelsdager hvor butikker, serveringsteder, kulturaktører, frivillige organisasjoner og bydelen i fellesskap viser frem alt Løkka har å by på. I dag representerer vi butikker, serveringssteder, kultur- og næringsdrivende på Løkka og fungerer som et samlingspunkt for næringen.
Strategisk jobber vi med samarbeidspartnere innenfor flere områder, som reiselivssamarbeid, teknologiutvikling, prosjekter med Løkka Gårdeierforening, eller internasjonale samarbeid rundt byutvikling. Vi har etablert Grünerløkka KulturHUB hvor lokale kulturinstitusjoner møtes for å oppdatere hverandre om aktiviteter, og se på forskjellige former for samarbeid og kompetanseoverføring. Vi ser på etablering av flere slike nettverk.
Vi samarbeider også med Bydel Grünerløkka og andre institusjoner om å finne gode prosesser for å gi ungdom arbeid, etablere flere lokale møteplasser, og tenke nye og modige tanker. En tverrfaglig satsing fra privat, sosial og offentlig sektor skaper en spennende arena hvor man kan utnytte kompetansen som ligger i bydelen. Vi bidrar til samarbeid mellom offentlige- og private aktører og er en aktiv part i prosjekter som har felles interesse våre medlemmer. Vi fremmer også høringssvar som ivaretar næringslivets interesser og er en samlet stemme i dialog med lokale politikere og offentlige etater.
Grünerløkka kultur- og næringsforening er mer enn en tradisjonell handelstandsforening. Vår ambisjon er å være brobyggere mellom innbyggere, kultur, næring og bydelsadministasjon, så vi kan tilrettelegge for god tjenesteutvikling og andre tiltak som er positive for Grünerløkka. Kunne du tenke deg å bidra til dette arbeidet? Vi hører gjerne fra deg om du har lyst til å bidra i dette arbeidet.

Meld deg på nyhetsbrevet for alle som driver med næring eller kultur på Grünerløkka.

Misjon – hva gjør vi?

Vi skal ta vare på den levende, mangfoldige og kultur­rike bydelen vår.

Visjon – hvorfor gjør vi det?

Det skal være godt å leve, bo, jobbe og drive næring på Løkka.

Verdier – hvordan skal vi gjøre det?

Gjennom å være: Engasjerende    Skapende   Troverdig

Våre formål

Foreningen har som mål å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift og kulturaktiviteter på nedre Grünerløkka. Foreningen skal skape økt kommersiell aktivitet og arbeide for å få flest mulig mennesker til å bruke og besøke Grünerløkka.

Foreningen skal bidra til å skape en levende, mangfoldig og kulturrik bydel, bidra til at historiske og estetiske hensyn ivaretas, samt bidra til økt kjennskapen til Grünerløkkas unike særpreg, kvaliteter og betydning for Oslo og Norge. Foreningen skal være et sosialt samlingspunkt for medlemmene, hvor de kan møte likesinnede på Grünerløkka, diskutere seg i mellom, og utvikle seg faglig.

Foreningen skal arbeide med prosjekter og tiltak som har felles interesse for området og medlemmene. Foreningen skal opptre samlet overfor og kunne inngå samarbeid med andre organisasjoner. Selskapet kan også delta i andre selskaper med lignende formål og ellers ta på seg nye oppgaver som står i forbindelse med foreningens primære formål.

Foreningen skal markedsføre Grünerløkka som destinasjon, og bidra til å gjøre området attraktivt for nye konsepter og etableringer. Foreningen skal være en samarbeidspartner med offentlige etater og Bydel Grünerløkka for å nå de oppsatte mål.

Foreningen skal være partipolitisk uavhengig.
Foreningen skal ikke ha erverv som formål.

Fakta

Grünerløkka kultur- og næringsforening – Visit Løkka ble startet sommeren 2017 av næringsdrivende entusiaster som så behovet for å samle kultur- og næringslivet på Grünerløkka og utvikle området gjennom å jobbe målrettet sammen.

Navn:

Grünerløkka kultur- og næringsforening

Organisasjonsnummer:

919434503

Adresse:

Siebkes gate 3A
0562 OSLO
Epost: post@visitlokka.no

Styret:

Styreleder: Lars Mortensen (konstituert)
Nestleder: Inger Kristin Haugsevje (konstituert)
Styremedlem: Kia Salling
Styremedlem: Silvia Jøhl Fartum
Styremedlem: Mark Steiner
Styremedlem: Kjetil Aune
Styremedlem: Pia Pedersen

Idéstyret:

Lise Karlsen
Sollin Sæle

Ansatte:

Jan Robert Johnsen, daglig leder
Tlf: 98 26 93 93

Samarbeidspartner og lokal støttespiller