Skip to main content

Hva er de skjulte kostnadene ved store gateoppgraderinger?

Trikken skal frem, men hva koster det – egentlig?

Mange av de næringsdrivende har opplevd en betydelig nedgang i omsetningen mens oppgraderingen av Thorvald Meyers gate har pågått. Grünerløkka kultur- og næringsforening har vært tett på prosessen og hatt mange samtaler med Bymiljøetaten siden 2017, for å forsøke å dempe konsekvensene. Vi forstår godt behovet for at vi trenger en oppgradering. Likevel er vi skuffet over at det er så liten interesse fra Oslo Kommune til å sette tall på hva slike oppgradering koster handels- og serveringsnæringen i tapt omsetning.

Gaten er gravet opp

Det ble trangt på fortauet i sommer, når det sto på som verst. Foto: Tommy Amundsen.

Vi må hente inn tall og måle

Derfor henvender vi oss i disse dager til aktørene i gaten, for å be om tilgang til omsetningstall så vi kan få på plass et solid faktagrunnlag for å belyse dette. Ved å innhente periodiserte omsetningstall fra årene 2017, 2018 og 2019, kan vi sette en «baseline» for virksomheten. Deretter gjøre en beregning av endringene måned for måned. Vi vil så lage en anonymisert rapport over prosentbaserte omsetningsendringer i virksomhetene, og et samlet tall fordelt på bransjene.

Vi håper på denne måten kan få gjort en grundig kartlegging av hvor store innvirkninger slike store prosjekter har på handelslivet og omsetningen i de områdene som berøres. Vi er glade for oppgraderinger, men trenger fakta for fremtiden for å se om det f.eks. bør vurderes å etablere en kompensasjonsordning i Oslo kommune.

Førsteetasjene er så viktige

Byen er avhengig av et aktivt handelsmiljø, og at aktørene og andre initiativtakere får anledning til å skape trivsel og aktiviteter på gateplan. Handels- og serveringsnæringen er under stort press fra mange kanter i 2020. Slike oppgraderingsprosjekter bidrar ikke til det bedre på kort sikt, men fører til både konkurser, tapte arbeidplasser nedleggelser eller flytting av virksomheter som har vært en viktig del av bybildet. Dette har vi sett over flere år i Oslo, i forbindelse med alle trikkeoppgraderingene. Det er synd at enkelte aktører ikke overlever til å se sluttresultatene, som sikkert blir bra når de er ferdige. Vi håper med dette å påvirke politikerne til å ta noen grep som gjøre at vi kan unngå så store konsekvenser for næringen i fremtiden.

Gaten i ny drakt

Fase 1 av 3 er nå ferdig, og området ved Olaf Ryes plass fremstår i ny drakt på nyåret 2020. Foto: Tommy Amundsen

Sporet er lagt

Fase 1 på 350 meter av oppgraderingen i Thorvald Meyers gate er nå ferdig, og Olaf Ryes plass trikkestopp er nå åpen igjen. Det ble 2 flyttinger, 2 nedleggelser, og 4 konkurser. Nå venter aktørene i dette området på Bydelen for å vite hvordan det nye fortauet kan brukes og aktiviseres til våren. Med nye aktører på plass i lokalene, blir det nok en oppsving igjen i dette området på Løkka til våren.

Fase 2 er nå i gang, og Schous plass trikkestopp er nå stengt mens de jobber nedover i gaten. Fase 3 oppe ved Birkelunden er også nært forestående, og vi håper entreprenøren oppnår sitt nye mål om å bli ferdige før tiden.

Jan Robert Johnsen

Daglig leder, Grünerløkka kultur- og næringsforening