Velkommen til Løkkadagene i 2020

Løkkadagene i 9-10 mai og 5-6 september er avlyst pga. koronapandemien og retningslinjer om forbud mot store arrangementer fra myndighetene. Pga. planleggingstiden som er nødvendig, og den  uavklarte situasjon om hva som skjer etter 1. september, er det neppe mulig for oss å avvikle et normalt arrangement 5-6  september heller.

Løkkadagene arrangeres av Grünerløkka kultur- og næringsforening – Visitløkka. Dette er Grünerløkkas egne bydelsdager hvor butikker, serveringsteder, kulturaktører, frivillige organisasjoner og bydelen i fellesskap viser frem alt Løkka har å by på.

* I 2020 vil det være pågående gravearbeider i nedre og øvre deler av Thv. Meyers gate og derfor begrenset tilgengelighet for bruk av uteplass.

Alle arrangementer på Grünerløkka skal fri for bruk av engangsplast, noe som også gjelder alle utstillere som deltar på våre arrangementer.

Som medlem i Grünerløkka kultur- og næringsforening får du gratis disponere en standplass under Løkkadagene. Medlemskapet er for aktører som har sin virksomhet i bydelen.

Frivillige organisasjoner fra Grünerløkka får også gratis plass. Andre organisasjoner er også velkomne mot en liten avgift. Holder butikken din til i en sidegate, kan du få plass i Markveien eller Thorvald Meyers gate. Vi disponerer følgende gater:

  • Nedre Markveien: Fortau fra Søndre gate til Grünersgate.
  • Olaf Ryes plass: I parken blir det Løkkamarkedet, og en blanding av frivillige organisasjoner og aktiviter.
  • Thorvald Meyers gate: Med nytt og bredere fortau.*
  • Schous Plass: Ativiteter hovedsaklig på lørdag.
  • Birkelunden: Bondens Marked (lørdag)

Vi gir forrang på å leie foran egen butikk/eget sted.

Målsetning

Løkkadagene skal være et bydelsarrangement som engasjerer både lokalbefolkning og tilreisende. Vi oppfordrer butikker, serveringsteder og andre næringsdrivende til å fokusere på unike konsepter og produkter, miljøvennlig eller etisk profil, kortreiste eller lokalproduserte varer fremfor å kun ha fokus lav pris. Dette bidrar til å løfte frem identiteten til Grünerløkka. Er du usikker på hvordan din bedrift kan bidra til konseptet, ta gjerne kontakt så hjelper vi deg gjerne!

Eksterne aktøter er også velkommen til delta, så sant de ikke er i konkurranse med lokalt næringsliv. Vi prioriterere å ha med aktører med unike konsepter og produkter, miljøvennlig eller etisk profil, kortreiste eller lokalproduserte varer.

Velg riktig påmedlingsskjema

Løkkamarkedet er kunsthåndtverksmarked for design og re-design produsert i Norge, og arrangeres under Løkkadagene i samarbeid med Handmade in Norway. Alle andre bruker påmeldingsskjema til Løkkadagene.