Skip to main content

Medlemsvilkår

Oversikt over medlemskap

Handels- og serveringsbedrifter. Dette medlemskapet gjelder for alle handels- og serveringsvirksomheter som driver normalt utadrettet salg. Medlemskapet er løpende og gjelder pr. kalenderår. Dette er et medlemskap med serviceavgift.

Startups, kunstnere & Non-profits. Dette medlemskapet gjelder for startups, kunst- og kulturbedrifter samt bedrifter med under 1. mill. i omsetning, samt non-profit organisasjoner. Dette er et medlemskap uten serviceavgift.

Kulturinstitusjon. Spesialavtaler for institusjoner innenfor kulturaktiviteter. Disse avtalene er tilpasset hvert enkelt medlem, så ta kontakt med oss så sette vi opp en avtale som passer din virksomhet.

Tjenestebedrifter. Dette medlemskapet gjelder for alle som selger tjenester og ikke har direkte utadrettet salg. Dette er et medlemskap uten serviceavgift.

Assosiert medlemskap. For private og offentlige institusjoner, og stiftelser som har tilhørighet på Grünerløkka, men som ikke driver normal næring kan tas opp som assosierte medlemmer.

Kontingent

Medlemskap med servicebidrag gjelder for et helt kalenderår av gangen og fornyes automatisk for ytterligere ett kalenderår dersom det ikke er sendt oss en skriftlig utmelding senest 1. desember.

  • Når Serviceavgiften settes, er den basert på netto omsetningen (uten mva.) i bedriften. I de fleste tilfeller henter vi omsetningstall fra proff.no, men medlemmet er selv pliktig for at korrekt omsetningsgrunnlag er lagt til grunn for beregning av serviceavgiften, og må oversendes oss ved forespørsel. Særlig ved konsernregnskap er dette viktig. For bedrifter med grossistledd, beregnes serviceavgiften kun for butikk/nettbutikk, og etter nærmere avtale mellom partene.
  • Grünerløkka kultur- og næringsforening forbeholder seg retten til å korrigere serviceavgiften til riktig nivå, om bedriftens reelle omsetning over tid endrer seg og ikke lenger samsvarer med valgt nivå på serviceavgiften.

Medlemskap uten serviceavgift gjelder for et år av gangen, og er løpende med automatisk fornyelse. Utmelding gjøres ved å sende oss en skriftlig utmelding senest en – 1 måned før utløpsdato for medlemskapet.

Kontingenter og nivåene på serviceavgiften fastsettes av medlemmene på årsmøtet.

Årsmøte

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Medlemmer må ha betalt medlemskapet for å ha stemmerett på årsmøte. Nye medlemmer må ha betalt første utsende faktura inneværende år, for å ha stemmerett.

Det er kun én stemme pr medlemsbedrift/- organisasjon.

Stemmegivning fortrinnsvis skje med oppmøte. Det er anledning til å stemme ved hjelp av fullmakt, pr e-post el. ved særskilte tilfeller.

Assosierte medlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøte og i andre demokratiske fora i organisasjonen.

Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøte og i andre demokratiske fora i foreningen.

Link til vår personvernerklæring.