Oversikt over medlemskap

Handelsbedrift. Dette medlemskapet gjelder for alle handels- og serveringsvirksomheter som driver normalt utadrettet salg. Medlemskapet er løpende og gjelder pr. kalenderår. Dette er et medlemskap med markedsbidrag.

Kunstnere & Enkeltpersonforetak. Dette medlemskapet gjelder for små enkeltpersonforetak med under 1. mill. i omsetning, ikke-kommersielle aktører, kunst- og kulturbedrifter. Dette er et medlemskap uten markedsbidrag.

Kulturinstitusjon. Spesialavtaler for institusjoner innenfor kulturaktiviteter. Disse avtalene er tilpasset hvert enkelt medlem, så ta kontakt med oss så sette vi opp en avtale som passer din institusjon. Dette er et medlemskap uten markedsbidrag.

Tjenestebedrifter. Dette medlemskapet gjelder for alle som selger tjenester og ikke har direkte utadrettet salg. Dette er et medlemskap uten markedsbidrag.

Assosiert medlemskap. For private og offentlige institusjoner, og stiftelser som har tilhørighet på Grünerløkka, men som ikke driver normal næring kan tas opp som assosierte medlemmer. Dette er et medlemskap uten markedsbidrag.

Støttemedlemskap. Dette er et medlemskap for personer som har interesser og tilhørighet på Grünerløkka, og som ønsker å støtte foreningens arbeid. Dette er et medlemskap uten markedsbidrag.

Kontingent

Medlemskap uten markedsbidrag gjelder for et år av gangen, og er løpende med automatisk fornyelse. Utmelding gjøres ved å sende oss en skriftlig utmelding senest en – 1 måned før utløpsdato for medlemskapet.

Medlemskap med markedsbidrag gjelder for et helt kalenderår av gangen og fornyes automatisk for ytterligere ett kalenderår dersom det ikke er sendt oss en skriftlig utmelding senest 1. desember.

  • Medlemmet er selv pliktig for at korrekt omsetningsgrunnlag er lagt til grunn for beregning av markedsbidrag.
  • Grünerløkka kultur- og næringsforening forbeholder seg retten til å korrigere markedsbidrag uten varsel dersom bedriftens reelle omsetning ikke samsvarer med valgt kategori i innmeldingsskjema.

Kontingenter og markedsbidrag fastsettes av medlemmene på årsmøtet.

Årsmøte

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Medlemmer må ha betalt medlemskap i forhenværende år for å ha stemmerett på årsmøte. Nye medlemmer må ha betalt første utsende faktura inneværende år, for å ha stemmerett.

Det er kun én stemme pr medlemsbedrift/- organisasjon.

Stemmegivning fortrinnsvis skje med oppmøte. Det er anledning til å stemme ved hjelp av fullmakt, pr e-post el. ved særskilte tilfeller.

Assosierte medlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøte og i andre demokratiske fora i organisasjonen.

Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøte og i andre demokratiske fora i foreningen.

 

Personvernregler

Formålet med å samle inn data

Formålet med innsamling av persondata i foreningen er å holde et register over våre medlemsbedrifter og deres kontaktpersoner. Vi registrerer også en liten mengde data på de som abonnerer på nyhetsbrevet vårt. Dette er et separat system.

Hva samler vi inn?

Medlemsregister: Vi registrerer firmainformasjon, kontaktinformasjon til leder, åpne profiler i sosiale medier, bransjetilknytning og omsetningstall for å regne ut markedsbidrag og kontingent. Vi registrerer antall årsverk så vi kan beregne hvor mange arbeidstakere foreningen representerer. Vi har også registrert lokasjon og beskrivelse av virksomheten eller lokaliteter. Vi kan sjekke og oppdaterer informasjonen basert på offentlig tilgjengelig informasjon fra kilder som Brønnøysundregistrene, Proff.no, 1881.no, Google maps. osv. Denne innsamlingen er nødvendig for å inngå en kontrakt om medlemskap.

Nyhetsbrev: For å kun være med på vårt nyhetsbrev registrerer vi epost, navn og firma og org. nummer. Dette er informasjon vi bruker å kartlegge hvilke bedrifter som ikke er medlemmer, men som vi kan henvende oss til med informasjon om medlemskap i foreningen. Privatpersoner vil vi kontakte med informasjon om støttemedlemskap.

Det er disse dataene du gir samtykke til at vi registrerer.

Hva brukes opplysningene til?

Vi bruke dette grunnlaget til produksjon av trykksaker og digitale tjenester i foreningen. Dette kan være kart, kataloger, markedsaktiviteter, utadrettet medlemsregister, kampanjer og markedsføringsaktiviteter som skal bringe folk til å besøke Grünerløkka.

Deler dere opplysningene mine?

Vi kan i enkelte tilfeller dele kontaktinformasjon (kun firmainfo og kontaktinfo – ikke mer!) med partnere vi inngår avtaler med, så som kampanjeplattformen Pindem. Slike avtaler vil vi i så fall informere om gjennom nyhetsbrev og websider. Det er mulig å reservere seg mot slik deling om dette blir aktuelt.

Kan jeg se opplysningene mine?

Vi gir medlemmene tilgang til alle data og du har innsyn i det vi registrerer på deg. Det aller meste kan du også vedlikeholde og endre på selv. Abonnenter på nyhetsbrev vil kunne logge seg inn å se sine opplysninger i Mailchimp tjenesten.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Så lenge du er medlem så må vi ha nødvendige data på medlemsbedriften. Om dette avsluttes, vil data ligge passive i datasystemet i 2-3 år. Etter dette vil kun nødvendige opplysninger om at bedriften har vært medlem bli lagret. Det samme gjelder nyhetsbrevet. Om dette avsluttes, så lagres kun din epost for at vi ikke skal kontakte deg. Du kan selv endre status og melde deg på nyhetsbrevet igjen, ved en senere anledning.

Informasjonen blir lagret i vårt datasystem som er leid hos norsk leverandør.

Du har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, og å motsette seg visse former for behandling.

Du har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Behandlingsansvarlige i foreningen er Jan Robert Johnsen jr(@)visitlokka.no.