Skip to main content

Medlemsvilkår

Oversikt over medlemskap

Handelsbedrift. Dette medlemskapet gjelder for alle handels- og serveringsvirksomheter som driver normalt utadrettet salg. Medlemskapet er løpende og gjelder pr. kalenderår. Dette er et medlemskap med omsetningsbidrag.

Startups, Kultur & Non-profits. Dette medlemskapet gjelder for startups, kulturbedrifter og bedrifter med under 1. mill. i omsetning, samt non-profit organisasjoner. Dette er et medlemskap uten omsetningsbidrag.

Kulturinstitusjon. Spesialavtaler for institusjoner innenfor kulturaktiviteter. Disse avtalene er tilpasset hvert enkelt medlem, så ta kontakt med oss så sette vi opp en avtale som passer din institusjon. Dette er et medlemskap uten omsetningsbidrag.

Tjenestebedrifter. Dette medlemskapet gjelder for alle som selger tjenester og ikke har direkte utadrettet salg. Dette er et medlemskap uten omsetningsbidrag.

Assosiert medlemskap. For private og offentlige institusjoner, og stiftelser som har tilhørighet på Grünerløkka, men som ikke driver normal næring kan tas opp som assosierte medlemmer. Dette er et medlemskap uten omsetningsbidrag.

Kontingent

Medlemskap med omsetningsbidrag gjelder for et helt kalenderår av gangen og fornyes automatisk for ytterligere ett kalenderår dersom det ikke er sendt oss en skriftlig utmelding senest 1. desember.

  • I de fleste tilfeller henter vi omsetningstall fra Brønnøysundregistrene, men medlemmet er selv pliktig for at korrekt omsetningsgrunnlag er lagt til grunn for beregning av omsetningsbidrag, og må oversendes oss ved forespørsel. Særlig ved konsernregnskap er dette viktig.
  • Grünerløkka kultur- og næringsforening forbeholder seg retten til å korrigere omsetningsbidrag uten varsel dersom bedriftens reelle omsetning ikke samsvarer med valgt kategori i innmeldingsskjema.

Medlemskap uten omsetningsbidrag gjelder for et år av gangen, og er løpende med automatisk fornyelse. Utmelding gjøres ved å sende oss en skriftlig utmelding senest en – 1 måned før utløpsdato for medlemskapet.

Kontingenter og omsetningsbidrag fastsettes av medlemmene på årsmøtet.

Årsmøte

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Medlemmer må ha betalt medlemskapet for å ha stemmerett på årsmøte. Nye medlemmer må ha betalt første utsende faktura inneværende år, for å ha stemmerett.

Det er kun én stemme pr medlemsbedrift/- organisasjon.

Stemmegivning fortrinnsvis skje med oppmøte. Det er anledning til å stemme ved hjelp av fullmakt, pr e-post el. ved særskilte tilfeller.

Assosierte medlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøte og i andre demokratiske fora i organisasjonen.

Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøte og i andre demokratiske fora i foreningen.

Link til vår personvernerklæring.