Skip to main content

Dansens Hus – et hus som beveger deg!

By 15. mars 2023Løkkasteder

En gang var Akerselva byens industrielle arterie. I dag, lenge etter at de gamle fabrikkene har stengt ned eller flyttet på seg, er det kanskje riktigere å kalle den gamle elva Oslos kreative arterie. De fleste av de gamle bygningene har nemlig utviklet seg til kreative institusjoner av ymse slag. Få, om noen steder er dette tydeligere enn i det gamle Vulkanområdet ved Nedre Foss. 

Hvor det i sin tid var tung metallindustri, har det vokst frem en liten by i byen. Kulinariske opplevelser, natteliv og sist men ikke minst, selve høyborgen for samtidsdans i Norge; Dansens Hus! Allerede i 2008, før mange av dagens naboer hadde sett dagens lys, flyttet de inn i det som en gang hadde vært det gamle stålblåseriet. Da hadde Dansens Hus eksistert som organisasjon i fire år allerede, men uten fast bopel. Nå hadde de funnet stedet de skulle vokse og gro, de hadde kommet hjem. 

Dansens Hus er Norges Nasjonale Scene for Samtidsdans, intet mindre. 

På departmentspråk er mandatet beskrevet på følgende måte:

  • Programmere og formidle norsk og internasjonal dansekunst.
  • Bidra aktivt til utviklingen av dansekunst i Norge.  
  • Styrke kjennskapen til, og interessen for, dansekunst.

I praksis gir dette Dansens Hus svært frie rammer. Men en gjennomgående grunntanke er, som i all kunst, de skal påvirke, utfordre, begeistre og til og med provosere. 

Det skjer noe hele tiden

I løpet av året setter Dansens Hus opp mellom 30 og 40 produksjoner, både norske og fra det store utland. Internasjonale oppsetninger kurateres gjerne av kunstnerisk leder, som de siste årene har vært belgiske Samm Raeymaekers. Han jobber ut ifra konseptet «360 graders programmering», som kort fortalt betyr å favne så vidt og bredt som mulig. Å løfte frem minoriteter, rytmer og bevegelser vi sjelden blir eksponert for har vært og er et satsningsområde.

Bare de neste månedene vil koreografer, dansekompanier og artister fra Sør-Afrika, Belgiaog Nederland gjeste huset. Med seg har de produksjoner med temaer og uttrykk så forskjellige som apartheid, parkour og protestsanger.

Dansens Hus jobber også aktivt for å inkludere de aller minste i dansens verden. Det er jevnlig forestillinger spesielt myntet på barn (voksne får lov til å bli med), der barna involveres i det som skjer på scenen. Flere av forestillingene er babyforestillinger, for barn så små som 0 til 2-3 år. Å ha små barn skal ikke være til hinder for å oppleve en forestilling på Dansens Hus. Snarere tvert imot kan det gjøre opplevelsen enda rikere, og kanskje bidra til å dyrke frem morgendagens dansekunstnere. 

Norske talenter

Å hjelpe frem norske kompanier og talenter innenfor samtidsdans står sentralt i organisasjonens misjon. Der utenlandske, gjestende produksjoner som oftest er ferdig koreografert og produsert, er det ingenting i veien for at lokale kompanier kan få sine egne ideer og forestillinger til å blomstre i samarbeid med Dansens Hus. 

To ganger i året kan norske dansekunstnere søke om å få opptre på de to scenene huset rommer. Det kan også søkes om hjelp til produksjon, det være seg ideutvikling, koreografi eller sceneteknikk som lys og lyd. 

Ofte ender forestillingen opp som noe helt annet enn det den opprinnelige ideen forestilte. Det er dette som en eksperimentell dans, selve kunstelementet i samtidsdans. Derfor er det også mange lokale danseproduksjoner som nærmest fødes på Dansens Hus. De utvikles og har sin urpremiere her før de reiser ut i verden for å vise seg frem. 

Også her spiller Dansens Hus en viktig rolle. Som en av fem samarbeidspartnere i Dansenett Norge jobber de aktivt med å fremme turnevirksomhet for dansekunst i hele landet. Sammen med RAS Sandnes KulturhusBærum Kulturhus Dans Sørøst-NorgeDansiT Koreografisk senter og Davvi – Senter for scenekunst bidrar de til at mindre steder og scener kan få oppleve det ypperste av dansekunst Norge produserer. Å være Nasjonal Scene forplikter – og Dansens Hus leverer!

Et relativt lokalt eksempel på dette er samarbeidet med Rommen Scene, øverst i Groruddalen. Her er intensjonen spesielt å nå ut til minoritetsfamilier og ungdom-som kanskje ikke er de første som flokker til eksperimentelle oppsetninger på Grünerløkka. 

Koreografilaboratoriet

Et annet in-house prosjekt, etablert for å fremme kunstformen, er koreografilaboratoriet. Her kan ferdig utdannede koreografer som bor og virker i Norge, søke om hjelp til å utvikle sin egen produksjon. 

Er du så heldig å bli antatt vil Dansens Hus bistå med blant annet dramaturgisk veiledning, lys og lyd oppsett, sceneprøver, formidling gjennom Husets kontaktflate og aller viktigst, 4-5 publikumsvisninger. 

Visningene foregår sammen med de øvrige verkene som plukkes ut og tilbudet er rettet mot profesjonelle dansekunstnere under 40 år. 

Nordisk nettverk

Der Dansenett Norge jobber for å binde sammen ulike regioner i landet vårt gjennom dans, er Dansens Hus også tilknyttet våre nordiske naboer gjennom plattformen Ice Hot. Her samarbeides det tett med tilsvarende organisasjoner i Finland, Sverige, Danmark og Island for å bringe dansere sammen og nordisk samtidsdans til verden. 

Plattformen arrangeres annen hvert år, og da kommer det folk som programmerer dansehus og festivaler over hele verden for å sjekke ut hva som skjer på det nordiske dansefeltet. Neste års Ice Hot (2024) er i Oslo, og Dansens Hus er arrangør! En ypperlig anledning til å ta et dypdykk i hva som skjer i samtidsdansen i vårt lille hjørne av verden. Hold av datoene14.-18. februar! 

Huset

Det er ekstra gøy for de ansatte på Dansens Hus å være verter for neste års Ice Hot, og alle andre internasjonale gjester for den saks skyld. 

En ting er at det gjennom slike kunstnermøter nærmest flommer av kreativitet og inspirasjon. Noe annet er en ekte og genuin stolthet over de flotte lokalene og scenene de rår over. En hovedscene med over 300 sitteplasser og en studioscene med 77 er der kunsten møter sitt publikum. Bak scenen er det komfortable kontorer, garderober, omkledningsrom og en lounge for utøvere, alt med utsikt over Akerselva. 

Dansens Hus Bar okkuperer den nordlige delen av første etasje og fungerer både som scenenes foaje og selvstendig bar. Før og etter forestillinger tilbys det kvalitetsdrikke, snacks, og her er det komfortable sittearrangementer og den samme harmoniske utsikten over elva. 

Et sted det er umulig å ikke senke skuldrene og føle seg hjemme. 

Visit Løkka er stolte av å ha en institusjon som Dansens Hus her på Grünerløkka. Et sted som utvikler, kuraterer, inviterer og eksporterer kunsten til resten av landet og verden. Et sted åpent for alle, og sted som ikke bare er Dansens Hus, men kanskje også Dansens Hjem!

Foto: Tale Hendnes

Her kan du følge Dansens Hus på Facebook og Instagram.

Erlend Øyan

Skribent og Osloguide