Skip to main content

Oppheng av flagg i Markveien

Har du lyst til å gjøre litt ekstra stas på arrangementet ditt? Her har du en ABC for hvordan man går frem for å kunne henge opp bannere og flagg i Markveien. Det er ende aktører som gjør at det ser litt komplisert ut, og det er derfor vi har laget denne guiden. Du bør beregne et budsjett på ca. 50.000,- + mva i 2023 priser, og du må ta forbehold om prisendringer. Vi har heller ingen kobling med de utførende firmaene nevnt i artikkelen, men som er med fordi vi vet de har utført bra jobb.

Du må først lage en plan. Hvordan skal det se ut? Når skal det henge oppe? Videre er det flere parter du må forholde deg till:

Søknaden med avtaleforslaget sender du til Rebekka de Leon rebekka@crossinglines.no som er sekretær i Løkka Gårdeierforening. Her er et eksempler på hvordan den kan se ut:

Vi ønsker å inngå en avtale om bruk av vaiere i Markveien til oppheng av flagg

Det er idag gjort avtale om at «Arrangementet» v/Firma AS kan benytte vaierne i Markveien mellom Søndre gate og Sofienberggata til oppheng av flagg.

Det forutsettes at Firma AS har søkt og fått innvilget nødvendig tillatelse til dette fra Plan- og bygningsetaten og at montering og demontering gjøres av erfarne montører, f.eks. Gatedrift as. Flaggene skal fjernes så snart arrangementet er over og senest innen fristen gitt i tillatelse fra PBE.

Formål: Flaggene er promotering av «Arrangementet» som avholdes…

Antall og størrelse: Eksempel: Det monteres tre flagg på hvert vaierstrekk med unntak av to strekk (totalt 66 flagg) og hvert flagg måler 1,20m x 1,65m.

Periode: 1/7  – 14/7 2023

Firma AS er inneforstått med at de har fullt ansvar for alle skader som måtte oppstå på vaierstrekk som følge av flaggprosjektet under montering/demontering og hengeperiode. Firma AS plikter å få reparert eventuelle skader for egen regning og innen rimelig tid.

Så må man søke Plan- og bygningsetaten (PBE) om en formell tillatelse til å ha flagg i bybildet, den skal inneholde en liten beskrivelse av prosjektet, en dummy av flaggene (sånn ca. design ihvertfall) og en skisse på hvor de skal henge.

Før man søker der så må man ha tillatelsen fra Løkka gårdeierforening som disponerer vaieren, at det er greit å henge opp flagg. Det er tillatt å ha en sponsor/sponsorer på flaggene, men de må fremstå som en partner og skal ikke dominere i bildet.

Det kan lønne seg å søke om en hengeperiode på max 3 uker. Vår erfaring er at dette er grensen for at saken behandles rutinemessig administrativt i PBE, ihvertfall var det sånn. Om man skal ha flaggene oppe lenger så må saksbehandleren ta det opp et nivå i systemet for vurdering, og det er kan ta tid.

Behandlingstiden er minst tre uker (som vel er en slags grense for dem), men erfaringsmessig kan det fort gå en uke eller to til. Søk så tidlig som mulig altså!

Søknadsbehandlingen der koster pr. 2023 rett i overkant av kr. 6.000,- + mva.

Her er et eksempel på en søknad, og det skal være med en skisse på flaggdesignet. Send søknaden til postmottak@pbe.oslo.kommune.no.

Vedr: Temporær flagginstallasjon i MarkveienBlomsterkraft as er driftsselskapet for festivalen Piknik i Parken som finner sted i Sofienbergparken i tidsrommet 15.-17. juni. Arrangementet har blitt avholdt årlig siden 2014 (med unntak av de to koronaårene) og er en av de større musikkfestivalene i sentrale Oslo.Som navnet antyder så sikter Piknik i Parken mot å være en festival der den tradisjonelle parkutflukten tas til nye høyder. PiP har en klar visjon der estetikken bl.a. henter inspirasjon helt tilbake fra de tidligste festivalene på slutten av sekstitallet. Farger, organiske dekorasjoner, blomster og moder natur er viktige ingredienser. Vi legger stor vekt på at programmet skal være godt kuratert, og hovedmålgruppen er musikkinteresserte i alderen fra 25 år og over. Vi opplever at vå r typiske publikummer og en typisk beboer på løkka har mye til felles. Festivalen ønsker å spille på lag med næringslivet andre aktører på Grünerløkka, og har bevisst prioritert lokale aktører ved tildeling av plasser til salgsboder,matutsalg osv.Siden vi ønsker å bygge opp under tilhørigheten til Grünerløkka ønsker vi å henge opp flagg i hele Markveien. Dette vil økt synlighet og engasjement rundt arrangementet, og gir en ”rød tråd” gjennom gateløpet. Vi søker derfor om temporær flagginstallasjon i Markveien (se skisse) fra og med 30. mai til 19. juniVi ønsker å bruk festepunktene som har blitt brukt til slikt tidligere, i samarbeid med gårdeierforeningen og Grünerløkka Kultur- og næringsforening. Formatet på flaggene er 120cmx165cm. Flaggene vil inneholde hovedbudskapet: Piknik i Parken 15. – 17. juni samt utvalgte artistnavn fra programmet. Designet vil følge festivalens generelle profil for 2023 (se vedlagte skisse/dummy, endelig design kan avvike noe fra dette)Vi er i løpende dialog med Grünerløkka Kultur- og næringsforening, og gjennom dem med gateforeningen.

Vi søker samtidig fritak for ansvarlig søkers ansvar for denne flagginstallasjonen. Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart, eller om dere ønsker mer informasjon.

Så må man produsere selve flaggene, dette er en litt spesiell konstruksjon som helst bør gjøres av noen som har gjort det før. Flaggene skal være i flaggstoff og ha en «pinne» som avstiving øverst og på den ene siden + malje i hvert hjørne øverst. Det er en viss produksjonstid på dette siden det gjøres ute av landet, regn 2-3 uker. Vi kan tipse om Riggpartner v/Christian Due kan lage disse (de er godt kjent med Markveien), eller så har man Flaggfabrikken AS i Larvik som har produsert for flere i Oslo.

Christian Riggpartner: christian@riggpartner.no – +47 95 15 34 43
Flaggfabrikken: post@flaggfabrikk.no – +47 331 39 610 

Det er totalt 24 individuelle vaier-strekk i Markveien, altså 22 «sikk-sakker» +  90 grader over veien i hver ende. Vi har god erfaring med å ha tre ulike flagg på hvert strekk, med unntak av den første sikk-sakken på hver ende som er ganske tett på avslutningen. Altså 22 strekk á 3 flagg = 66 flagg. Her bør budsjettet være kr. 25-30.000,- + mva.

Så må man få flaggene opp og ned igjen. Flere bruker Geir Tøyen fra Gatedrift AS som gjør mye slikt rundt om i Oslo. Her bør budsjettet være kr. 13-17.000,- + mva.

Gatedrift as, Geir Tøyen: geir@gatedrift.no – +47 91617769

Lykke til med prosjektet. Ta kontakt med oss om du har spørsmål!