Medlemsfordeler

Grünerløkka kultur- og næringsforening har som sitt viktigste mål å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift og kulturaktiviteter på Grünerløkka. Som medlem i foreningen velger du å bidra til dette arbeidet og tar samtidig et aktivt valg for å ta vare på det det unike ved Grünerløkka. Det er kun enkeltpersoner og organisasjoner med tilhold på nedre Grünerløkka som kan bli medlem.

Påvirke utviklingen av Grünerløkka

Foreningen vil sette dagsorden på vegne av våre medlemmer i næringspolitiske spørsmål og praktiske avklaringer overfor Bydel Grünerløkka og etatene. Ved å delta på våre møter og spørreundersøkelser vil din stemme bli hørt. Foreningen vil aktivt fremme våre medlemmers interesser, og som medlem hjelper du oss i dette arbeidet.

Gratis plass under Løkkadagene

Grünerløkkadagene skal eies av oss som driver næring her og vise frem mangfoldet i bydelen vår. Medlemmer vil få gratis plass utenfor sitt eget lokale og butikkene fra sidegatene får muligheten til å plassere seg i hovedgatene eller i parker og plasser.

Presentasjon på turistkartet

Medlemmer med utadrettet virksomhet blir presentert på turistkartet vårt med en beskrivelse av virksomheten. Kartet plasseres ut hos våre medlemmer og hoteller i området. Medlemmer har prioritert annonseplasser.

Presentasjon på våre websider og i sosiale medier

Vi har et digitalt kart for besøkende, hvor alle medlemmer har sin egen virksomhetsprofil. Medlemmer løftes frem under varemerke Visitløkka, og sammen bygger vi merkevaren Grünerløkka videre.

Du får viktig informasjon

Vi holder oss orienterte og formidler viktig informasjon til våre medlemmer. Du får relevant informasjon for deg og din bedrift, så du kan ta riktige beslutninger. Du får mulighet til å delta i prosesser som f.eks. felles åpningstider, kampanjer, aktiviteter, bemanning, oppfølging av anleggsarbeider etc.

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate

Frem til 2020 vil det foregå en stor omlegging av trikkeskinner og oppgradering av Thv. Meyers gate. Vi representer handelsstanden i prosjektet og har jevnlige møter med Bymiljøetaten hvor vi kommer til å jobbe hardt for at de negative konsekvensene blir så små som mulig. Vi vil også være aktivt tilstede gjennom byggeperioden og samarbeide løpende med entreprenør, så informasjon blir gitt ut, varelevering fungerer og tilgang til butikkene blir best mulig. Vi skal også gjennomføre tiltak og arrangementer for å trekke folk til butikkene gjennom graveperioden.

Rådgivning

Står du fast eller ikke vet hvor du skal hendende deg? Vi rådgir deg og hjelper deg gjennom foreningens egne kompetanseorgan og nettverk av medlemmer.

Sosialfaglig samlingspunkt, kurs og foredrag

Vi inviterer våre medlemmer til samlinger med faglig innhold og relevant informasjon. Vi avholder også kurs og foredrag som er relevante for medlemmen. Medlemmene møtes også til en uformell sosial sammenkomst en gang i måneden.

Jeg ønsker hjelp!

Våre medlemskap

Kunstnere & Enkeltpersonforetak

kr 800

pr. årFor små enkeltpersonforetak med under 1. mill. i omsetning, ikke-kommersielle aktører, kunst- og kulturbedrifter

Handelsbedrift

kr 2500,- *

* + markedsbidrag. Pr. årFor handels-, tjeneste- og serveringsvirksomheter som driver normalt utadrettet salg.

Tjenestebedrift

kr 2500,-

Pr. årFor bedrifter som selger tjenester og ikke har direkte utadrettet salg.