DE TØFFE OG FLOTTE JENTENE FRA GRØNNLØKKA

By 30. april 2018juni 12th, 2019Løkkahistorier

Det var en eller annen som skreiv her at de tøffeste og flotteste bertene i by’n fant du på Grünerløkka. Nå skal jeg vel være litt forsiktig med å kalle en som har mottatt prisen for «Årets europeer», «Sofieprisen» og en hel drøss andre utmerkelser for «berte», selv om begrepet i seg sjøl er en hedersbetegnelse her på Grønnløkka, som både var, og er, full av tøffe, flotte berter – eller jenter, da.
Og Gro Eva Farseth, når er det hun ble så tøff, da, tenker jeg – var det når hun lekte i bakgårda øverst i Markveien der faren hennes var vaktmester? Eller var det i friminuttene på Grünerløkka skole? Kanskje da hun var elev på Foss gymnas.
Som 18-åring forsvinner hun inn i stimen som au pair og student i Paris, for så å dukke opp en del tiår senere som forhørsdommer i Økokrimavdelingen i byretten i Paris, hvor hun bokstavelig talt rister det økonomiske Frankrike, og til dels det tyske, i grunnvollene med den såkalte «Elf-saken.» Her ble både utenriksminister, president François Mitterrands og medlemmer av det tyske regjeringspartiet CDU stående avkledd – og det av ei tøff jente fra Øvre Foss på Grünerløkka, nå kjent som Eva Joly.
Jo, Eva Joly føyer seg vakkert inn i mengden av tøffe og flotte jenter fra Grønnløkka.

(Foto: Faximile fra Paris-Magazine)