Skip to main content

Uttalelse fra Grünerløkka- kultur og næringsforening vedrørende skjenkeforbud i Oslo

Lørdag iverksatte Oslo Kommune skjenkeforbud i Oslo som også omfattet serveringssteder med kjøkken. Vi forstår at å begrense antall berusede personer i folkemengder er et viktig smitteverntiltak. Som forening gjør vi alt vi kan for å veilede våre medlemmer på hvordan de skal drive etter de nye smittevernforskriftene fra helsemyndighetene. Vi er opptatt at av at de aktivitetene og tilbudene folk har, er trygge.

Men vi forstår ikke hvorfor Oslo Kommune setter i verk så sterke tiltak. De fleste i bransjen har tatt den nye forskriften fra helsemyndighetene alvorlig, og har justert sine restauranter slik at det skal være trygt å gå der å spise.

– Det reelle problemet i denne situasjonen er at folk har oppsøkt restauranter med servering utelukkende for å drikke. Vi mener at det ville vært et mer fornuftig, og et mindre inngripende tiltak, å påføre restaurantene spiseplikt for å unngå at folk «dro på byen», sier styreleder i Grünerløkka kultur – og næringsforening Inger Kristin Haugsevje.

Vi forventer at Næringsbyråden omgjør vedtaket. Vi forventer at evt. fremtidige smittevernstiltak er hjemlet i lov og i tråd med de rådene som er gitt av de nasjonale helsemyndighetene. Og vi forventer å bli tatt med på råd, før ytterlige inngripende tiltak blir gjennomfør med få timers varsel.

Styret i Grünerløkka kultur- og næringsforening.

Kontaktinfo: post@visitlokka.no

Jan Robert Johnsen

Daglig leder, Grünerløkka kultur- og næringsforening