Om foreningen

Grünerløkka kultur- og næringsforening – Visit Løkka skal sikre og videreutvikle rammebetingelsene for handel- og kulturaktiviteter på nedre Grünerløkka. Foreningen skal jobbe for økt byliv og at flest mulig mennesker bruker og besøker Grünerløkka. Foreningen forvalter også merkevaren Visit Løkka.

Vi jobber også for å på best mulig måte vise frem Grünerløkka i sin helhet gjennom å strategisk og langsiktig utvikle Grünerløkka som destinasjon gjennom merkevaren Visit Løkka for inn- og utland. Vi skal arbeide for å ta vare på den levende, mangfoldige og kultur­rike bydelen vår, og bidra til at historiske og este­tiske hensyn ivaretas i utviklingen av bydelen.

 

Misjon – hva gjør vi?

Vi skal ta vare på den levende, mangfoldige og kultur­rike bydelen vår.

Visjon – hvorfor gjør vi det?

Det skal være godt å leve, bo, jobbe og drive næring på Løkka.

Verdier – hvordan skal vi gjøre det?

Gjennong å være: Engasjerende    Skapende   Troverdig

Våre formål:

Foreningen har som mål å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift og kulturaktiviteter på nedre Grünerløkka. Foreningen skal skape økt kommersiell aktivitet og arbeide for å få flest mulig mennesker til å bruke og besøke Grünerløkka.

Foreningen skal bidra til å skape en levende, mangfoldig og kulturrik bydel, bidra til at historiske og estetiske hensyn ivaretas, samt bidra til økt kjennskapen til Grünerløkkas unike særpreg, kvaliteter og betydning for Oslo og Norge. Foreningen skal være et sosialt samlingspunkt for medlemmene, hvor de kan møte likesinnede på Grünerløkka, diskutere seg i mellom, og utvikle seg faglig.

Foreningen skal arbeide med prosjekter og tiltak som har felles interesse for området og medlemmene. Foreningen skal opptre samlet overfor og kunne inngå samarbeid med andre organisasjoner. Selskapet kan også delta i andre selskaper med lignende formål og ellers ta på seg nye oppgaver som står i forbindelse med foreningens primære formål.

Foreningen skal markedsføre Grünerløkka som destinasjon, og bidra til å gjøre området attraktivt for nye konsepter og etableringer. Foreningen skal være en samarbeidspartner med offentlige etater og Bydel Grünerløkka for å nå de oppsatte mål.

Foreningen skal være partipolitisk uavhengig.
Foreningen skal ikke ha erverv som formål.

I dag representerer vi butikker, serveringssteder, kultur- og næringsdrivende på Løkka og fungerer som et samlingspunkt for næringen. Vi bidrar til samarbeid mellom offentlige- og private aktører og er en aktiv part i prosjekter som har felles interesse våre medlemmer. Vi fremmer også høringssvar som ivaretar næringslivets interesser og er en samlet stemme i dialog med lokale politikere og offentlige etater.

Visit Løkka ble startet i 2017 av næringsdrivende entusiaster som så behovet for å samle kultur- og næringslivet på Grünerløkka og utvikle området gjennom å jobbe målrettet sammen.

Navn:

Grünerløkka kultur- og næringsforening

Organisasjonsnummer:

919434503

Adresse:

Markveien 58
0550 OSLO
Epost: post@visitlokka.no

Styret:

Styreleder: Inger Kristin Haugsevje
Nestleder: Anja Holmgren
Styremedlem: Lars Mortensen
Styremedlem: Louise Henriksson
Styremedlem: Silvia Jøhl Fartum
Styremedlem: Mark Steiner
Styremedlem: Julia Ann Seglem
Varamedlem: Steinar Kallander

Rådgivergruppe:

Lise Karlsen
Christian Rom
Terje Børjsesson
Siw Skar

Ansatte:

Jan Robert Johnsen, daglig leder
Tlf: 98 26 93 93