Skip to main content

Medlemsfordeler

Når man etablerer seg på Grünerløkka, så investerer man i et område som har noen helt særegne kvaliteter. Foreningen ønsker å hjelpe våre medlemmer i å ivareta denne investeringen på best mulig måte.

Vi er en forening med et langt bredere fokus enn å være en ren markedsorganisasjon. Vi skal bidra til en litt smidigere hverdag, samtidig som du får noen muligheter og fordeler som medlem. Vi skal opplyste om ting som kan påvirke driften hos den enkelte, og yte tidsbesparende tjenester i hverdagen.  Vi jobber strategisk med markedsføring av Grünerløkka som reisedestinasjon, og leverer karttjenester til reisende og turister som besøker Løkka. Vi initierer teknologisamarbeid, og er din støttespiller i møte med bydelen, kommunen og etatene i Oslo.

Plass under Løkkadagene

Løkkadagene avholdes to ganger i året, og da kommer det tusenvis av besøkende til området. Slike markedsarrangementer skal ha et lokalt fokus og vise frem mangfoldet på Grünerløkka. Medlemmer får gratis bod-plass utenfor sitt eget lokale, og butikkene fra sidegatene får muligheten til å plassere seg i hovedgatene eller i parker og plasser. Vi stenger endel gater for biltrafikk og legger opp til yrende gateliv og god handel. For leie til sjenkebeviling og for matboder er det en liten avgift.

Presentasjon på turistkart

Alle medlemmer med utadrettet virksomhet er med på turistkartet vårt. Det distribueres ut til Oslo Visitor Center, medlemmene våre, og utvalgte hoteller og institusjoner. Medlemmer har også prioritet på annonser på baksiden av kartet. Papirkart er fremdeles veldig populært, da det er hendig å ta med seg og notere på.

Presentasjon på våre websider og i sosiale medier

For de som liker å bruke mobiltelefonen, har vi også et digitalt kart. Alle medlemmer har sin egen virksomhetsprofil som du kan står fritt til å redigere selv. Dette systemet kommuniserer med søkemotorer, og øker bedriftens synlighet på internett.

Medlemmene løftes også frem under varemerke Visit Løkka, gjennom artikler, SoMe profilering, samarbeid og strategiske partnerskap som utvikler merkevaren Grünerløkka til et felles beste. Fra kjennskap, til kunnskap, til foretrukket handelsområde for Oslos befolkning.

Du får relevant informasjon

Våre nyhetsbrev er veldig populære. Foreningen holder seg orienterte og formidler viktig informasjon til våre medlemmer. Du får relevant informasjon som gjør beslutninger enklere, og som gir mulighet til å engasjere seg i aktuelle saker sammen med andre i foreningen. Vi skal være en hjelpende hånd, så du holder deg orientert uten å bruke for mye tid på det.

Når koronapandemien kom, var vi tidlig ute med informasjon om nye forskrifter, støtteordninger og nødvendige informasjonsplakater til å henge i vinduene. I løpet av pandemien sendt vi ut egne korona-relaterte nyhetsbrev, så de som jobber i de forskjellige bransjene løpende viste hva de måtte forholde seg til.

Som forening er det et meget viktig mål at vi skal gi rett informasjon til rett tid. Det er også viktig at informasjonen er korrekt og strippet for uvesentligheter.

Noen å spørre

Vi hjelper deg om du trenger det. Vi er ikke eksperter på alt, men har bred kompetanse på mange relevante områder, og du får tilgang til foreningens samlede kompetansenettverk.

Trenger du noen å «spille ball med», så er vi kun en telefon eller mail unna.

Eksempler på hvor vi kan hjelpe:

 • Forretningsmodellering
 • Konseptutvikling
 • IT-løsninger
 • Identitet og profilering
 • Offentlige søknadsprosesser
 • Ansatte-spørsmål / HR
 • Kontrakter
 • Kontrollrutiner
 • IK-Mat
 • Sjenkebevilling
 • Leieavtaler / uteservering
 • HMS, Verneombud, FDV

Nettverk

Man er sterkere når man står samlet. En felles og tydelig stemme overfor utfordringer, kan være avgjørende i saker som påvirker hverdagen vår. Våre medlemmer er også flinke til å dele sine erfaringer, noe som kan gi grobunn til nye ideer og utvikling.

Vi har også fagnettverk for enkelte sektorer eller interesseområder.

Grünerløkka KulturHUB er en møteplass for idéutveksling og kompetansedeling for kulturbransjen i området. Her diskuteres kommende aktiviteter, det initieres samarbeidsprosjekter, og får en oversikt hvilke ressurser som finnes hos de enkelte aktørene – og Løkka ellers. Vi diskuterer utfordringer, og ser på teknologier og tjenester som kan gjøre hverdagen enklere. Her koordineres også festivaler, markedsdager, og andre større arrangementer. Vi diskuterer også hvordan vi best viser frem det lokale kultur- og vitenmiljøet overfor byens befolkning. Vi treffes alle sammen på våre møter gjennom året (ca fire møter), og hver gang på et nytt sted.

Fremover er det interesse for å etablere et fagnettverk innenfor bærekraft. Hva betyr dette for våre forskjellige medlemmer, og hva betyr dette for området? Vi hadde flere interessante samtaler med lokale aktører høsten 2021, og ser at dette kan være et interessant område å utforske videre.

Påvirke utviklingen av Grünerløkka

Byen står ikke stille. Stadig skal en gate oppgraderes eller det endres på infrastruktur. Som medlem er du trygg på at noen ivaretar dine interesser i disse prosessene. Foreningen informerer og koordinerer medlemmenes innspill i prosjekter, samtidig som vi representerer bransjespesifikk kompetanse og inngående områdekunnskap.

Foreningen jobber for å forbedre medvirkningsprosesser, og ha reell påvirkningskraft i byutviklingen. Vi har god dialog med Rådhuset, lokale politikere og etater, og vi har mulighet til å initiere egne initiativ. Foreningen kjenner byråkratiet og kan hjelpe til med å få saker opp på den politiske agendaen.

Foreningen er partipolitisk uavhengig, men søker politisk støtte i enkeltsaker som er viktige for våre medlemmer.

Sosialfaglige treff

Vi inviterer til sosiale samling en gang i måneden der du møter kollegaer og kan diskutere jobb eller bare skravle. Innimellom har vi foredrag, konkurranser og andre aktiviteter som medlemmene er opptatt av.

Våre medlemskap

Startups, Kultur & Non-profits

kr 1500

Pr. år.For lokale startups, kulturbedrifter og bedrifter med under 1. mill. i omsetning samt non-profit organisajoner.

Handel og servering

kr 3500*

* + ServicebidragFor lokale handels- og serveringsvirksomheter som driver normalt utadrettet salg.

Tjenestebedrift

kr 3500

Pr. år.For lokale bedrifter som selger tjenester uten direkte utadrettet salg. 50% rabatt om du omsetter for mindre enn 5. mill.

Kulturinstitusjon

Kr Avtale

Pr. år.For lokale kulturinstitusjoner. Medlemskapet har individuelle priser.