Medlemsfordeler

Grünerløkka kultur- og næringsforening har som sitt viktigste mål å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift og kulturaktiviteter på Grünerløkka. Som medlem i foreningen velger du å bidra til dette arbeidet og tar samtidig et aktivt valg for å ta vare på det det unike ved Grünerløkka. Det er kun enkeltpersoner og organisasjoner med tilhold på nedre Grünerløkka som kan bli medlem.

Påvirke utviklingen av Grünerløkka

Foreningen tar opp ting på vegne av våre medlemmer i næringspolitiske spørsmål og praktiske avklaringer overfor Bydel Grünerløkka og etatene. Vi deltar på møter og er ofte i dialog med bydelen og politikerne, hvor vi aktivt fremmer våre medlemmers interesser.

Gratis plass under Løkkadagene

Grünerløkkadagene skal eies av oss som driver næring her og vise frem mangfoldet i bydelen vår. Medlemmer vil få gratis plass utenfor sitt eget lokale og butikkene fra sidegatene får muligheten til å plassere seg i hovedgatene eller i parker og plasser.

Presentasjon på turistkartet

Medlemmer med utadrettet virksomhet blir presentert på turistkartet vårt med en beskrivelse av virksomheten. Kartet plasseres ut hos våre medlemmer og hoteller i området. Medlemmer har prioritert annonseplasser.

Presentasjon på våre websider og i sosiale medier

Vi har et digitalt kart for tilreisende og turister, hvor alle medlemmer har sin egen virksomhetsprofil. Dette systemet kommuniserer med søkemotorer, og løfter bedriftens mulighet til å bli funnet på aktuelle søk på internett. Medlemmene løftes også frem under varemerke Visit Løkka, gjennom artikler, samarbeid og strategiske partnerskap som utvikler merkevaren Grünerløkka videre.

Du får viktig informasjon

Vi holder oss orienterte og formidler viktig informasjon til våre medlemmer. Du får relevant informasjon for deg og din bedrift, så du kan ta riktige beslutninger. Du får mulighet til å delta i prosesser som f.eks. felles åpningstider, kampanjer, aktiviteter, bemanning, oppfølging av anleggsarbeider etc.

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate

Frem til 2021 vil det foregå en stor omlegging av trikkeskinner og oppgradering av Thv. Meyers gate. Vi representer handelsstanden i prosjektet og har jevnlige møter med Bymiljøetaten hvor vi kommer til å jobbe hardt for at de negative konsekvensene blir så små som mulig. Vi vil også være aktivt tilstede gjennom byggeperioden og samarbeide løpende med entreprenør, så informasjon blir gitt ut, varelevering fungerer og tilgang til butikkene blir best mulig. Vi skal også gjennomføre tiltak og arrangementer for å trekke folk til butikkene gjennom graveperioden.

Rådgivning

Står du fast eller ikke vet hvor du skal hendende deg? Vi rådgir deg og hjelper deg gjennom foreningens egne kompetanseorgan og nettverk av medlemmer.

Sosialfaglig samlingspunkt, kurs og foredrag

Vi inviterer våre medlemmer til samlinger med faglig innhold og relevant informasjon. Vi avholder også kurs og foredrag som er relevante for medlemmen. Medlemmene møtes også til en uformell sosial sammenkomst en gang i måneden.

Våre medlemskap

Startups, Kultur & Non-profits

kr 950

Pr. år.For lokale startups, kulturbedrifter og bedrifter med under 1. mill. i omsetning samt non-profit organisajoner.

Handelsbedrift

kr 2800,- *

* + markedsbidrag. Pr. år.For lokale handels- og serveringsvirksomheter som driver normalt utadrettet salg.

Tjenestebedrift

kr 2800,-

Pr. år.For lokale bedrifter som selger tjenester uten direkte utadrettet salg.

Kulturinstitusjon

Kr Avtale

Pr. år.For lokale kulturinstitusjoner. Medlemskapet har individuelle priser.

Bli medlem