Medlemsfordeler

Sammen står man sterkere! Ofte er det utenforstående ting som påvirker virksomheten din, og da er det godt å stå sammen med andre når man ønsker å påvirke eller endre på ting. Grünerløkka kultur- og næringsforening har som sitt viktigste mål å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift og kulturaktiviteter på Grünerløkka. Som medlem i foreningen velger du både å bidra til dette arbeidet, og får samtidig nyte godt av godene det gir. Vi gir medlemmene våre noen verktøy og muligheter, men du må også selv gjøre en innsats for å få full uttelling.

Foreningen jobber alltid for å få en plass ved forhandlingsbordet når det skjer endringer i området vårt. På den måten kan du som medlem være trygg på at noen jobber for deg i disse sammenhengene, og at du slipper å bruke tid på dette i en travel hverdag. Det er kun enkeltpersonforetak og organisasjoner med tilhold på nedre Grünerløkka som kan bli medlem.

Gratis plass under Løkkadagene

Løkkadagene og andre markedsarrangementer eies av de som driver næring her og skal vise frem mangfoldet på Grünerløkka.  Medlemmer vil få gratis plass utenfor sitt eget lokale og butikkene fra sidegatene får muligheten til å plassere seg i hovedgatene eller i parker og plasser.

Presentasjon på turistkart

Medlemmer med utadrettet virksomhet blir med på turistkartet vårt for tilreisende og turister. Dette distribueres ut til Oslo Visitor Center, medlemmene våre, og utvalgte hoteller og institusjoner. Medlemmer har prioritet på fargeannonser på baksiden av kartet. Papirkart er fremdeles veldig populært for mange, og er enkelt å ta med seg og notere på.

Presentasjon på våre websider og i sosiale medier

For de som best liker å bruke mobiltelefonen, har vi selvsagt et digitalt kart også. Alle medlemmer har også sin egen virksomhetsprofil som du kan redigere selv. Dette systemet kommuniserer med søkemotorer, og løfter bedriftens mulighet til å bli funnet på aktuelle søk på internett. Medlemmene løftes også frem under varemerke Visit Løkka, gjennom artikler, samarbeid og strategiske partnerskap som utvikler merkevaren Grünerløkka videre.

Du får relevant informasjon

Våre nyhetsbrev er veldig populære. Foreningen holder seg orienterte og formidler viktig informasjon til våre medlemmer. Du får relevant informasjon for deg og din bedrift, så du kan ta riktige beslutninger. For eksempel: Vi fikk satt fokus på hvor viktig det er med nye uteserveringsplasser i Thv. Meyers gate og fikk med oss lokalpolitikerne på det. Når koronapandemien kom, var vi tidlig ute med informasjon om nye forskrifter, støtteordninger og nødvendig skilting og informasjonsplakater til å henge i vinduene. I løpet av pandemien har vi sendt ut 33 korona-relaterte nyhetsbrev, så de som jobber i de forskjellige bransjene løpende viste hva de måtte forholde seg til. Dette viste seg å være svært viktig for vår medlemmer, når hverdagen er krevende og uoversiktlig. Dukket det opp spørsmål, visste vi hvem vi skulle gå til for å få de rette svarende. Som forening er det et meget viktig mål at vi skal gi rett informasjon til rett tid. Det er også viktig at infomrasjonen er behandlet, etterprøvet, strippet for uvesentligheter, og ikke kun linker til andre kilder.

Bedriftsnettverk

Vi har etablert Grünerløkka KulturHUB som et fagnettverk og møteplass for kulturbransjen i bydelen. Her diskuteres det koordinering og deltakelse på aktviteter i området som knytter institusjonene tettere til innbyggerne, og som gir en bredere mulighet til å presentere sine programmer. Vi diskuterer bransjens utfordringer, og ser på teknologier og tjenester som kan skape verdi for deltakerne. Man blir bedre kjent med hvilke ressurser som ligger i nettverket, og kan sette i gang spennende samarbeidsprosjekter. Vi skal også vise frem det lokale kultur- og vitenmiljøet overfor byens befolkning.

Det er mange gründer- og småbedrifter på Grünerløkka, og vi ønsker å organisere dem på en måte som skaper verdi. Vi skal derfor (noe koronaforsinket) i gang med etableringen av et nettverk og møteplass for tjenestebedriftene i bydelen hvor vi tar utgangspunktet i det geografiske – at vi er i nærheten av hverandre. Her skal tverrfagligheten skape en spennede dynamikk, og være grobunn for forskjellige former for samarbeid, kompetanseoverføring og nye forretningsmuligheter. Vi tror spennende ting skjer nå man møtes og bli bedre kjent med folk som driver med noe helt annet enn deg selv.

Påvirke utviklingen av Grünerløkka

Foreningen tar opp kultur- og næringspolitiske spørsmål på vegne av våre medlemmer. Vi er opptatt av å få til raske og praktiske avklaringer overfor Bydel Grünerløkka, Rådhuset og etatene. Vi deltar på møter og er ofte i dialog med bydelen og politikerne, hvor vi aktivt fremmer våre medlemmers interesser.

Noen å spørre

Trenger du hjelp til å gå igjennom en leiekontrakt med deg? Skal du søke om uteservering eller bruk av fortau? Har du lyst til å arrangere noe i parken? Hvordan får jeg fatt i rette personer i kommunen? Står du fast så er vi der å hjelper deg, og får også tilgang til foreningens samlede kompetansenettverk av medlemmer.

Forreningsutvikling

Grünerløkka har siden 80-tallet hatt et levende oppstartsmiljø, og her finnes det en variert blanding av kunstnere, teknologi-innovatører, kreative hoder og entreprenører. Trenger du noen uavhengige å sparre med rundt ditt konsept, inkubatorhjelp eller støtte til lansering, så hjelper vi deg gjerne. Vi kan hente erfaringer og kompetanse fra nettverket vårt, og støtter nyetableringer gjennom rimelig medlemskap.

Sosialfaglig samlingspunkt

Vi inviterer til sosiale samling en gang i måneden der du møter kollegaer og kan diskutere jobb eller bare skravle. Innimellom har vi foredrag, konkurranser og andre aktiviteter som medlemmene er opptatt av.

Våre medlemskap

Startups, Kultur & Non-profits

kr 1000

Pr. år.For lokale startups, kulturbedrifter og bedrifter med under 1. mill. i omsetning samt non-profit organisajoner.

Handelsbedrift

kr 3250,- *

* + markedsbidrag. Pr. år.Koronatilbud 1240,- For lokale handels- og serveringsvirksomheter som driver normalt utadrettet salg.

Tjenestebedrift

kr 3250,-

Pr. år.For lokale bedrifter som selger tjenester uten direkte utadrettet salg. 50% rabatt om du omsetter for mindre enn 5. mill.

Kulturinstitusjon

Kr Avtale

Pr. år.For lokale kulturinstitusjoner. Medlemskapet har individuelle priser.

Bli medlem