Medlemsfordeler

Grünerløkka kultur- og næringsforening har som sitt viktigste mål å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift og kulturaktiviteter på Grünerløkka. Som medlem i foreningen velger du å bidra til dette arbeidet og tar samtidig et aktivt valg for å ta vare på det det unike ved Grünerløkka. Det er kun enkeltpersoner og organisasjoner med tilhold på nedre Grünerløkka som kan bli medlem.

Påvirke utviklingen av Grünerløkka

Foreningen tar opp ting på vegne av våre medlemmer i næringspolitiske spørsmål og praktiske avklaringer overfor Bydel Grünerløkka og etatene. Vi deltar på møter og er ofte i dialog med bydelen og politikerne, hvor vi aktivt fremmer våre medlemmers interesser.

Gratis plass under Løkkadagene

Grünerløkkadagene skal eies av oss som driver næring her og vise frem mangfoldet i bydelen vår. Medlemmer vil få gratis plass utenfor sitt eget lokale og butikkene fra sidegatene får muligheten til å plassere seg i hovedgatene eller i parker og plasser.

Presentasjon på turistkart

Medlemmer med utadrettet virksomhet blir med på turistkartet vårt for tilreisende og turister. Dette distribueres ut til Oslo Visitor Center, medlemmene våre, og utvalgte hoteller og institusjoner. Medlemmer har prioritet på fargeannonser på baksiden av kartet. Papirkart er fremdeles veldig populært for mange, og er enkelt å ta med seg og notere på.

Presentasjon på våre websider og i sosiale medier

For de som best liker å bruke mobiltelefornen, har vi selvsagt et digitalt kart også. Alle medlemmer har også sin egen virksomhetsprofil som du kan redigere selv. Dette systemet kommuniserer med søkemotorer, og løfter bedriftens mulighet til å bli funnet på aktuelle søk på internett. Medlemmene løftes også frem under varemerke Visit Løkka, gjennom artikler, samarbeid og strategiske partnerskap som utvikler merkevaren Grünerløkka videre.

Du får tilgang til viktig informasjon

Foreningen holder seg orienterte og formidler viktig informasjon til våre medlemmer. Du får relevant informasjon for deg og din bedrift, så du kan ta riktige beslutninger. Du får mulighet til å delta i prosesser som f.eks. felles åpningstider, kampanjer, aktiviteter, bemanning, oppfølging av anleggsarbeider etc.

Nye ideer?

Grünerløkka har siden 80-tallet hatt et levende oppstartsmiljø, og her finnes det en variert blanding av kunstere, teknologi-innovatører, kreative hoder og entreprenører. Trenger du noen uavhengige å sparre med rundt ditt konsept, inkubatorhjelp eller støtte til lansering, så hjelper vi deg gjerne. Vi kan hente erfaringer og kompetanse fra nettverket vårt, og støtter nyetableringer gjennom rimelig medlemsskap.

Noen å spørre

Står du fast og ikke vet hvor, eller hvordan du skal hendende deg til? Vi hjelper deg gjennom foreningens samlede kompetansenettverk av medlemmer.

Sosialfaglig samlingspunkt og foredrag

Vi inviterer våre medlemmer til samlinger med faglig innhold og relevant informasjon. Vi avholder også foredrag som er relevante for medlemmen. Medlemmene møtes også til en uformell sosial sammenkomst en gang i måneden.

Våre medlemskap

Startups, Kultur & Non-profits

kr 950

Pr. år.For lokale startups, kulturbedrifter og bedrifter med under 1. mill. i omsetning samt non-profit organisajoner.

Handelsbedrift

kr 3100,- *

* + markedsbidrag. Pr. år.For lokale handels- og serveringsvirksomheter som driver normalt utadrettet salg.

Tjenestebedrift

kr 3100,-

Pr. år.For lokale bedrifter som selger tjenester uten direkte utadrettet salg.

Kulturinstitusjon

Kr Avtale

Pr. år.For lokale kulturinstitusjoner. Medlemskapet har individuelle priser.

Bli medlem