Skip to main content

Mills AS inngår samarbeidsavtale med Visit Løkka

By 11. november 2019april 20th, 2021Næringsliv

Pressemelding

Mills AS inngår samarbeidsavtale med Grünerløkka kultur- og næringsforening – Visit Løkka. Mills AS har vært etablert på Grünerløkka siden 1885 og har historisk vært en viktig samfunnsaktør i lokalmiljøet. Tidene har endret seg, og nå som produksjonen er flyttet ut av lokalene i Sofienberggaten, ønsker Mills å bidra lokalt på en ny måte.

Grünerløkka er et velfungerende område i sterk utvikling. Løkka har en unik handelsnæring som er med på å skape den særegenheten området er kjent for. Samtidig er den samme handelsnæringen sårbar ovenfor store opprustingsprosjekter som stenger gate og forhindrer gjennomgangstrafikk. Kultur- og næringsforeningen jobber aktivt med å få til samarbeidsprosjekter på tvers av sektorer og skape aktiviteter i området.

«Handelsstanden, privat næringsliv, kulturaktører og innbyggere må jobbe sammen om stedsutvikling for å skape trivsel og trygghet, nye møteplasser og et mer robust næringsgrunnlag i området. Vi er veldig glade Mills vil bidra til dette arbeidet» sier Jan Robert Johnsen, daglig leder i Grünerløkka kultur- og næringsforening.

Mills ønsker å bygge kjennskap og kunnskap om selskapet som en lokal samfunnsaktør på Grünerløkka. Det siste året har selskapet støttet både lokal idrett og kulturarrangementer som PIPfest i Sofienbergparken, men nå åpner det seg nye muligheter til å engasjere seg lokalt gjennom samarbeidet med Visit Løkka.

«Vi har et felles verdigrunnlag og interesse i å utvikle for å bevare dette unike området i byen vår, hvor Mills har holdt hus siden 1885. Gjennom vårt eierselskap Agra, utvikler vi nå både leiligheter, forretningslokaler og barnehage på den gamle fabrikktomten som vi håper blir et positivt bidrag til bydelen, og dermed er det også et naturlig steg for oss å samarbeide med kultur og næringsforeningen i vårt nærområde, forteller Hege Rognlien, Informasjonssjef i Mills.

Grünerløkka kultur- og næringsforening – Visit Løkka er en non-profit forening som jobber for å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for handel- og kulturaktiviteter på nedre Grünerløkka. Foreningen har over 125 medlemmer fra nærings- og kultursektoren og avholder to ganger i året markedsarrangementet «Løkkadagene». Foreningens fokusområder er næringsutvikling, kulturutvikling og stedsutvikling, og å være et knutepunkt mellom innbyggere, organisasjoner, kultur, næring og det offentlige på Grünerløkka.

Jan Robert Johnsen

Daglig leder, Grünerløkka kultur- og næringsforening