Skip to main content

Tjenestebedrift

Tjenestebedrift

Dette medlemskapet gjelder for lokale bedrifter som selger tjenester og ikke har direkte utadrettet salg.

Medlemsskapet koster 3500,- pr. år. Medlemsskapet er løpende og fornyes årlig til du kansellerer det. Omsetter du for under 5 millioner, så er det 50% rabatt på prisen. Dette er et medlemskap uten markedsbidrag.