Skip to main content

Startups, Kultur & Non-profits

Startups, Kultur & Non-profits

Dette medlemskapet gjelder lokale startups, kulturbedrifter og bedrifter med under 1. mill. i omsetning, samt non-profit organisajoner

Avgiften er på 1000,- pr. år. Medlemsskapet er løpende og fornyes årlig til du kansellerer det.