Skip to main content

Assosiert medlem

Private og offentlige institusjoner og stiftelser som har tilhørighet på Grünerløkka, men som ikke driver næring kan tas opp som assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer har kun tale- og forslagsrett på årsmøte og i andre demokratiske fora i organisasjonen.