Skip to main content

Handels- og serveringsbedrifter

På Grünerløkka finnes det svært mange forskjellige typer virksomheter. Vi ønsker at flest mulig skal ha en mulighet til å være medlem i foreningen, og det er viktig å ha en prismodell som passer for alle. Derfor bruker vi en utregningsmodell som baserer seg på bedriftens netto-omsetning, og om du driver butikk eller serveringssted.

Årskontingenten består av to deler:

  1. Grunnsatsen på 3500,- som faktureres i 1. kvartal
  2. Serviceavgift som er basert på omsetningen i bedriften, som faktureres henholdsvis 2. og 3. kvartal. Dette er avhengig av størrelsen på bedriften og hvilken bransje bedrifter er i. Se tabell for priser.

Nyetablerte virksomheter betaler ikke serviceavgift første året.

Det gis 10% rabatt til eiere av flere virksomheter.

For bedrifter med grossistledd, beregnes serviceavgiften kun for butikk/nettbutikk.

Har du spørsmål så ta kontakt med oss.

Serviceavgift handelsbedrift

Nettomsetning Pr. år
Under 2 mill. 500
2-3 mill. 2 000
3-5 mill. 3 500
5-9 mill. 5 500
9-15 mill. 8 500
> 15 mill. 11 500

Serviceavgift serveringsbedrift

Nettomsetning Pr. år
Under 5 mill. 1 500
5-9 mill. 2 500
9-15 mill. 4 500
15-20 mill. 7 500
> 20 mill. 11 500