Handelsbedrift 2018

Dette medlemskapet gjelder for alle handels- og serveringsvirksomheter som driver normalt utadrettet salg. Medlemskapet er løpende og gjelder pr. kalenderår.

Årsavgiften består av to deler:

  1. Fast kontingent på 2500,- som faktureres i 1. kvartal
  2. Markedsbidrag på 0,75 promille av nettoomsetning på første 5 mill., og 0,50 promille av nettoomsetningen over 5 mill. Markedsbidraget deles i to og faktureres henholdsvis 2. og 3. kvartal.

Serveringsbedrifter får 75% rabatt på markedsbidraget.

Nettoomsetningen er en del av resultatregnskapet. Det viser en virksomhets inntekter (driftsinntekter) fra salg av varer og tjenester. Her skal skatter og avgifter inngå, men ikke merverdiavgift. Til nettoomsetningen regnes ikke øvrige driftsinntekter (leie og lisensavgifter) som ikke kommer direkte fra hovedvirksomheten.

Viktig: Bruk Markedskalkulatoren for å regne ut ditt bidrag, og skriv inn resultatet i skjema. Bruk siste kjente omsetningstall.

Ved fornyelse for du beskjed om å oppdaterer du informasjonen om markedsbidraget, før du registrerer ny medlemsperiode. Har du spørsmål så ta kontakt med oss på post@visitlokka.no.

Foreløpig er det kun mulig å betale dette medlemsskapet via faktura, da den medlemskontingenten regnes ut individuell pr. medlem. Prisen under viser derfor kun kontingenten og ikke totalprisen.