Skip to main content

Handels- og serveringsbedrifter

På Grünerløkka finnes det svært mange forskjellige typer virksomheter. Vi ønsker at flest mulig skal ha en mulighet til å være medlem i foreningen, og det er viktig å ha en prismodell som passer for alle. Derfor bruker vi en utregningsmodell som baserer seg på bedriftens netto-omsetning, og om du driver butikk eller serveringssted.

Årskontingenten består av to deler:

  1. Grunnsatsen på 3500,- faktureres 1. kvartal.
  2. Servicebidrag som er basert på omsetningen i bedriften, som faktureres 3./4. kvartal.
    Størrelsen på servicebidraget er avhengig av størrelsen på bedriften og bransje. Se tabellen for priser.

Nyetablerte virksomheter betaler ikke serviceavgift første året.

Det gis 10% rabatt til eiere av flere virksomheter.

For bedrifter med grossistledd, beregnes serviceavgiften kun for butikk/nettbutikk.

Har du spørsmål så ta kontakt med oss.

Servicebidrag handelsbedrift

Nettomsetning Pr. år
Under 2 mill. 500
2-3 mill. 2 000
3-5 mill. 3 500
5-9 mill. 5 500
9-15 mill. 8 500
> 15 mill. 11 500

Servicebidrag serveringsbedrift

Nettomsetning Pr. år
Under 5 mill. 1 500
5-9 mill. 2 500
9-15 mill. 4 500
15-20 mill. 7 500
> 20 mill. 11 500