Handelsbedrift

Dette medlemskapet gjelder for alle handels- og serveringsvirksomheter som driver normalt utadrettet salg. Medlemskapet er løpende og gjelder pr. kalenderår.

Årsavgiften består av to deler:

  1. Fast kontingent på 2800,- som faktureres i 1. kvartal
  2. Markedsbidrag på 0,7 promille av nettoomsetning som faktureres henholdsvis 2. og 3. kvartal.

Serveringsbedrifter får 75% rabatt på markedsbidraget.

Nettoomsetningen er en del av resultatregnskapet. Det viser en virksomhets inntekter (driftsinntekter) fra salg av varer og tjenester. Her skal skatter og avgifter inngå, men ikke merverdiavgift. 

Bruk siste tilgjengelige omsetningstall.

Vi spør om oppdatert informasjonen om markedsbidraget, før neste medlemsperiode. Har du spørsmål så ta kontakt med oss på post@visitlokka.no.