Skip to main content

Handelsbedrift

Dette medlemskapet gjelder for alle handels- og serveringsvirksomheter som driver normalt utadrettet salg. Medlemskapet er løpende og gjelder pr. kalenderår.

Årsavgiften består av to deler:

  1. Fast kontingent på 3500,- som faktureres i 1. kvartal
  2. Omsetningsbidrag på 0,7 promille av nettoomsetning som faktureres henholdsvis 2. og 3. kvartal.

Serveringsbedrifter får 50% rabatt på omsetningsbidraget.

Nettoomsetningen er en del av resultatregnskapet. Det viser en virksomhets inntekter (driftsinntekter) fra salg av varer og tjenester. Her skal skatter og avgifter inngå, men ikke merverdiavgift. 

Bruk siste tilgjengelige omsetningstall.

Vi ber om oppdatert informasjonen om omsetningsbidraget, før neste medlemsperiode. Har du spørsmål så ta kontakt med oss.