Skip to main content

Løkka-lykke gatekunstfest

Løkka-lykke gatekunstfest er et initiativ fra Løkka Gårdeierforening og Street Art Oslo, som springer ut fra en idé om å feire Grünerløkkas unike identitet.

Tolv kunstnere har blitt invitert til å produsere stedsspesifikke kunstverk, fra store veggmalerier til små intervensjoner, med tilknyttede formidlingsaktiviteter som workshops og guidede turer.

Festivalen finner sted 21. – 27. juni – i løpet av den første uken i skolens sommerferie, slik at unge fra Grünerløkka får muligheten til å delta i arrangementet gjennom Bydel Grünerløkkas UngJobb-satsing.

Løkka-lykke ønsker å bidra til at publikum på en trygg og meningsfull måte får mulighet til å engasjere seg i kunst under en pandemi som har gjort det svært utfordrende å formidle billedkunst gjennom tradisjonelle museums- og galleriutstillinger.

Vi håper at kunstverkene og aktivitetene som utgjør Løkka-lykke vil oppmuntre til at både store og små kan få gjenoppdage skattene i dette høyt elskede og unike nabolaget, og oppleve den positive påvirkningen gatekunst kan ha på å styrke tilhørigheten til stedene vi bor.

Mer informasjon på arrangementets nettside og Facebookside.

Jan Robert Johnsen

Daglig leder, Grünerløkka kultur- og næringsforening