Skip to main content

Fra spådd død til nytt liv?

By 21. september 2018september 27th, 2018Næringsliv

Som i alle bransjer som er utsatt for ny konkurranse og disruptive konsepter, så handler det om evnen til å holde opp trollspeilet og stille seg spørsmålet: Driver jeg min forretning på best mulig måte – og gjør jeg det med hjertet?

Det har vært mye snakk om butikkdød i media i det siste, og siste uken har særlig vært preget av mer eller mindre velformulerte spådommer at nettbutikkene tar over, selv om fakta er at andelen var litt over 4% i 2017 – altså fremdeles lav, men økende, det er den.

Mustad eiendom vil rive CC Vest og bygge ny by, noe som antakelig ses på som er god investering i boligmarkedet. Men tettsteder uten en god miks butikker, parker, bibliotek, spisesteder og kultur fungerer dårlig. Må man til stadighet reise til andre steder i byen for å dekke sine hverdagsbehov, oppfattes området som mangelfullt – det har vi flere eksempler på. Det forelå fine planer for Løren, men nå stedet 10 år gammelt, men ikke i mål på dette området enda. Kværnerbyen et annet eksempel. og hvordan blir det egentlig i Bjørvika når alt er ferdig – vil man finne det man trenger i gangavstand? Vil Mustad Eiendom greie å få den nødvendige miksen på Lilleaker?

På Grünerløkka har vi heldigvis et godt miljø og en god miks av det folk trenger for å trives, gode uterom, butikker, parker, bibliotek, gallerier, tjenesteyting, spisesteder, scener og barer. Sånn sett er nedre Grünerløkka en perfekt landsby i byen. Joda – noen savner Biltema eller IKEA i nærheten når man ikke ha bil, men det er problemstillinger som lar seg løse.

Hva som er viktig for oss fremover, er at vi greier å ta vare på den miksen og det varierte utvalget. Grünerløkka er en av Norges viktigste inkubator for Retail. Her kan man fremdeles få rimelige lokaler hvor du kan teste ut ideen din, vokse deg inn i hovedgatene og videre ut i verden. Det er derfor særs viktig at vi tar vare på de borettslagene som har rimelige lokaler til leie. Vi skal samarbeide med gårdeiere som støtter våre verdier og som ønsker å bidra til positiv områdeutvikling. De som styrer eiendomsutvikling bak lukkede dører og uten samfunnsansvar, går dårlige tider i møte.

Status quo er den sikre død

Er det noe lys i tunnelen for den lille butikken? Ja definitivt. Men det krever et klart hode, prioriteringer og nysgjerrighet til å følge med og utvikle seg selv og sitt konsept. Kjedebutikkene har bransjeblader, samlingspunkter og opplæring. Allikevel sliter mange av de tradisjonelle kjedene, og Tilbords, Habitat, Spaceworld Soundgarden, Enklere Liv, Rafens, Finn Schjøll Blomster, Shoelounge og Douglas har gått under i år.

De små selvstendige butikkene har noen fordeler overfor de store organisasjoner med mange ledere og avdelinger som skal snu seg rundt. Evnen til å være smidig! Du står selv ansvarlig for utviklingen av ditt konsept, identiteten din og hvordan du kommuniserer med kunder i butikk og i sosiale media. Du kan bestemme dine egne marginer og være fleksibel. Det er kun deg som eier som er ansvarlig for ansettelser og opplæring av gode serviceinnstilte ansatte. Du kan ta i bruk nye tjenester uten for store kostnader. Du kan lage egne opplevelser som kundekvelder, eller velge å samarbeide med nabobutikkene om et kurs/utstilling/kafe. Du kan prøve og feile uten for store konsekvenser – det er jo slik man lærer. Dette er krevende, derfor er det viktig at du er investert med hele ditt hjerte. Men du må agere!

Hvordan skal småbedrifter greie dette? Bransjen er veldig konservativ. Mange er avventende til endringer eller nye ideer. Noen er oppgitte over situasjonen. Noen mangler kunnskap. Noen prioriterer ikke læring. Mange står alene på jobb hver eneste dag, det kan være krevende. Dette er næringens – og foreningens utfordring. Hvordan får vifolk med? Hvordan motiverer du deg selv til å bli nysgjerrig og sette av tid?

Grünerløkka kultur- og næringsforening er ikke teknologredde. Derfor valgte vi i fjor å samarbeide med en lokal IT-entreprenør, så handelsnæringen på Løkka kan komme opp på et godt nivå for å konkurrere i netthandelsmarkedet. Vi har kurs i identitetsutvikling og sosiale medier, med trykk på den først delen. Vi kjøper nemlig ikke produkter – vi kjøper tilhørighet og handler ofte med hjertet. Det er derfor din historie må være personlig og troverdig – og tydelig kommunisert. Her har små forretninger bedre kontroll og mange fordeler fremfor sentralstyrt kjededrift.

Vår forening og merkevaren Visitløkka er til for alle våre medlemmer – også kjedene. Men vårt bidrag til nyskaping blir noe begrenset når lokalavdelingene ikke får tillatelse sentralt til å delta i slike lokale initiativ. Det er synd, og litt feigt synes vi. Mange glemmer at suksess kommer ved å begeistre kundene med gode tjenester gjennom kontinuerlig innovasjon, der den beste ideen vinner. Kreativitet kommer fra lidenskap, og det finnes det mye av – også i lokalavdelingene.

Alle er vi forskjellige og i varierende grad modne for utfordringene, noen er langt mer utsatt for konkurranse enn andre. Vårt største ønske er at alle butikker prioriterer å tenke fremover og tenke nytt om sin egen situasjon. Se den utenifra – hvordan oppfatter andre deg? De dyktigste – og vi har endel gode Retail-entreprenører på Løkka, har antakelig mye å lære bort til de store kjedebutikkene. Det viktigste er være nysgjerrig, tørre å tenke nytt – og her er vi som næringsforening med over 100 medlemmer, arena for dette arbeidet.

Det er ikke hva du selger som er viktig – det er hvorfor du gjør det!

Jan Robert Johnsen

Daglig leder, Grünerløkka kultur- og næringsforening