Skip to main content

Spørreundersøkelse for service- og handelsnæringen i Oslo

Grünerløkka kultur- og næringsforening ønsker å utføre en uvitenskapelig undersøkelse om hvordan bedriftseiere/ledere opplever situasjonen i Oslo akkurat nå. Vi ønsker å begrense undersøkelsen til de som driver utadrettet virksomhet som er påvirket av koronapandemien, og deres leverandørledd.

Undersøkelsen er anonym. Vi vil gi den samlede informasjonen videre til kommunale og statlige myndigheter som endel av kommunikasjonen vi har med dem de neste ukene. Målet er å få til en bedre kompensasjonsordning for bransjen.

Takk til alle som deltok. Undersøkelsen er nå avsluttet og resultatene gjøres klare til å presentere politikerne. Vi håper de vil lytte!