Skip to main content

70 mann drept ved Nedre foss

By 1. april 2018juni 12th, 2019Løkkahistorier

Kanskje jeg hadde meslinger eller vannkopper, eller rett og slett bare skulka historietimen da vi lærte om ribbungelederen Gudlov Blakk på skolen – for det var han og hans lille hær på 70 mann som ble nedkjempet og drept av hæren til Håkon Håkonsson og Skule Jarl ved Foss gård i 1221. Nei, da gikk det nok mye fredeligere for seg da munkene fra Hovedøen kloster kom roende oppover Akerselva på slutten av 1100-tallet og anla en gård og en kvern ved fossen. Gårdens område gikk fra Akerselva til dagens Toftes gate og Sannergata.

Jeg leser videre, og forstår at jeg med skam å melde har enda flere kunnskapshull å tette. I 1537 overtok kongen hele greia, og påla bøndene å hogge tømmer og kjøre det til oppgangssagen som da var kommet ved Nedre Foss. Gården kaltes da «Kongens Mølle.»

Fra 1567 til 1672 er flere familier inne og driver gården Foss, som på slutten av 1600-tallet besto av sagbruk, to møller og åtte kverner.

Og det var da myntmester i Christiania, Fredrich Grüner, dukket opp med all sin rikdom og alle sine kontakter i det aller høyeste sjiktet av Christianias borgerskap, og fikk kjøpt gården og hele herligheten av kong Christian 5. Og det var vel omtrent på disse tider området vi bor på fikk navnet Grünerløkken.

Grüner-familien fikk anlagt en storslått renessansehage i hellinga øst for hovedbygningen på slutten av 1700-tallet, det som i dag er Grünerhagen. Hovedgården som vi kjenner den ble bygd i 1802.

Og de var ikke småtenkte, Grünerne – det ble arbeidet med planer om å mudre opp Akerselva og anlegge en havn ved Nedre Foss – men det ble det jo ingenting av som vi vet. Isteden dukket Thorvald opp – Thorvald Meyer, altså, og kjøpte store deler av Grünerløkken for en billig penge i 1861.

Tiden gikk, og i 1927 kjøpte Bjølsen Valsemølle Nedre Foss mølle, og drev den til det gamle møllehuset ble revet i 1986. Siloen var i bruk helt fram til 2000, da kjøpte Studentsamskipnaden siloen og bygde den om til studentboliger.

Nedre Foss Hovedgård kjøpte Christian Ringnes og leide ut til restaurantdrift, men den brant for et par år siden, og ble nylig gjenåpnet. Men litt historisk sus er det da igjen på Nedre Foss.