Monthly Archives

august 2018

Anleggsarbeide

Varelevering i Thv. Meyers gate

Viktig informasjon til alle næringsdrivende i Thorvald Meyers gate: I Desember er det oppstart for gravingen i Thv. Meyers gate. Detaljregulering er vedtatt, og nå vil kontrakt med entreprenør bli signert ganske raskt. Bymiljøetaten har derfor et…
Jan Robert Johnsen
17. august 2018