Skip to main content

20 millioner til kick-start av Oslo

Sammen med Grünerløkka kultur- og næringsforening og Oslos andre strøksforeninger, ber Oslo Handelsstands Forening om 20 millioner kroner til en oppstart av bylivet i hovedstaden etter at byen har vært stengt ned i forbindelse med korona-krisen. Byrådet har denne uken mottatt vårt forslag om tiltak og aktiviteter i prosjekt Re:start 2020.

Oslo Handelsstands Forening: Re:start 2020 inviterer nå Oslo kommune til felles innsats for å styrke byens næringsliv og etterlyser økonomiske, regulatoriske og organisatoriske tiltak.

– Det er viktig å sikre byliv og vi har valgt navnet Re: start for å synligjøre at vi trenger et krafttak for å få tilbake liv i gatene, gjester på restaurantene og kunder i butikkene, forklarer adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening, Bjørn Næss.

– Vi har de siste syv ukene vært vitne til et tilnærmet folketomt sentrum og uten mennesker er ikke byen vår særlig spennende. Byliv kan bare skapes ved å få tilbake folk som bruker alt sentrum har å tilby. Vi mener kommersielle og attraktive tilbud er nøkkelen til dette, sier Næss.

20 millioner kroner

Vi anbefaler at Oslo kommune bidrar med et beløp tilsvarende det andre kommuner i Norge har bidratt med, justert for folketall. OHF fremmer derfor forslag om at kommunen setter av 20 millioner kroner til Re:start 2020. Beløpet vil brukes til markedsføring og kommunikasjon rundt Re: start og enkeltarrangementer i ulike strøk i Oslo.

I tillegg kommer utgifter gjennom tapt inntekt på forslag om fjerning/reduksjon omsetningsavgift for skjenking av alkohol, bevillingsgebyr og gategrunnleie på offentlig fortau/veg.

Åpne kranene!

– For serveringsbransjen er det alfa omega å ha mulighet til å tilby noe godt i glasset. Vi mener derfor at det haster å åpne for skjenking også i Oslo, sier Næss.

I tillegg foreslår prosjekt Re:start at det åpnes opp for skjenkebevilling i butikker og tjenestesteder som frisør, hudpleie mv. Med myndighetenes krav om avstand mellom gjester, må serveringsstedene ta i bruk utvidet areal, prosjektet ber derfor om at gjester kan krysse gangsone på fortau for å ta med alkoholholdig drikke og mat til bord på uteservering.

Andre viktige tiltak for å få folk til byen er:

  • Gratis parkering på alle kommunale p-plasser
  • Gratis reise med Ruter
  • Gratis bompassering i helgene
  • Markedsføring av aktiviteter og tilbud

Viktig samarbeid og forenklet byråkrati

Det finnes mange etablerte strøksforeninger som har bred erfaring med å samarbeide om aktiviteter og tiltak som trekker folk til byen. Sammen med OHF bør disse inngå som partnere i Re:start 2020. Det bør også etableres en «one-stop-shop» for søknader og spørsmål knyttet til bruk av gategrunn, skjenkebevilling, markedsføring mv. Det bør være enkelt for næringsdrivende å møte myndighetene i Oslo i 2020 0g 2021!

Vi etterlyser også samlet informasjon om markedsutvikling i Oslo, slik at trafikk med Ruter, utnyttelse av parkeringshus, bruk av bysykler, sysselsetting, handelstall mv. blir samlet forløpende, og vurdert opp mot bruk av statlige støtteordninger innen omsetningsstøtte og arbeidsmarkedstiltak.

Vi forventer en rask tilbakemelding fra Byrådet i Oslo og anbefaler på det sterkeste et positivt vedtak om å gjennomføre prosjektet Re:start 2020.

– Vi håper på den beste velvilje fra Oslo kommune i å sikre bylivet i Oslo, og gjennom Re:start sørge for at de som skaper byliv og lys i vinduene i byens 1. etasjer også blir de som ønsker folk tilbake, avslutter Næss.

Forslaget Re:start 2020 er utarbeidet i felleskap med strøksforeninger fra hele Oslo. OHF vil særlig takke Visit Løkka, Strøksforeningen Karl Johan, Kvadraturforeningen, Majorstuen og Bogstadveien Næringsforening, Torggata Strøksforening og Tøyen Torgforening for deres bidrag.

Klikk her for å lese brevet til byråden

Jan Robert Johnsen

Daglig leder, Grünerløkka kultur- og næringsforening